Trăng

  • 13:39 | Thứ Hai, 30/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trăng lên
trăng lặn lẽ thường
Vẫn lo tỏa sáng
đoạn đường xa xăm
 
Dù cho
trăng khuyết bội phần
Sương sa vẫn đậu
long lanh ngọc ngà
 
Mắt ai
thấm đẫm sao sa
Mây mưa chẳng hiểu
trăng tà vì đâu?
 
Biển đời
danh vọng nông sâu
Lang thang chu chuyển
cơ cầu thịnh suy!
 
TRẦN DZỤ

tin liên quan