.

Tuyên Hóa: Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

.
16:41, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 5-10, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng quý III; 9 tháng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý IV-2018.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Trong 9 tháng năm 2018, huyện Tuyên Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng vụ hè-thu 1.987,5ha, đạt 94,5% so kế hoạch, sản lượng lương thực 7.195 tấn, đạt 110,1% kế hoạch; tổng đàn gia súc 50.000 con, tỷ lệ bò lai đạt trên 60% tổng đàn; thu ngân sách trên địa bàn 40,54 tỷ đồng, đạt 81,08% kế hoạch...
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được tăng cường, đời sống của người dân cơ bản ổn định và từng bước cải thiện.
 
Về xây dựng nông thôn mới, huyện Tuyên Hóa đã huy động các nguồn lực trên 46 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Hiện, huyện đang tập trung chỉ đạo xã Tiến Hóa huy động các nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đề xuất nhiều biện pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018.
 
Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thu, chi ngân sách trên địa bàn; triển khai dồn điền đổi thửa, chủ động phòng chống lụt bão, chống rét cho gia súc, gia cầm; hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2018...
 
X.Phú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,