Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Công an tỉnh Quảng Bình:

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

  • 07:33 | Thứ Năm, 05/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraina, dịch Covid-19, tranh chấp Biển Đông… đã tác động đến hòa bình, ổn định của thế giới, khu vực, trong đó có Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị, tội phạm gia tăng chống phá; các vấn đề an ninh phi truyền thống, như: Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
 
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Công an tỉnh đãchủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố, chống đối chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 21 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 8 đoàn lãnh đạo nước ngoài, khách quốc tế đến thăm và làm việc, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Bảo đảm tốt an ninh kinh tế, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề nổi lên; phối hợp tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để vượt cấp, phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng xấu đến ANTT.
 
Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt mức cao 96%, các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5%. Phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Công tác cải cách hành chính, tư pháp, quản lý nhà nước về ANTT được triển khai quyết liệt, có nhiều đổi mới, đột phá. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đến nay, đã tiếp nhận 95.453 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu và 22.500 hồ sơ định danh điện tử.
 
Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí. Công tác phòng, chống cháy, nổ được chú trọng thực hiện, số vụ cháy, nổ giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đẩy mạnh, vận động thu hồi 302 khẩu súng, 64,7kg thuốc nổ, 514,4kg pháo cùng nhiều kíp nổ, đầu đạn, dao, kiếm các loại.
 
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng. Đơn vị đã tham mưu, phối hợp tổ chức 913 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm với hơn 110.575 lượt người tham gia, kết hợp ký cam kết về bảo đảm ANTT; xây dựng mới 10 mô hình, thanh loại 17 mô hình, đến nay có 89 mô hình hoạt động hiệu quả, đặc biệt có 1 mô hình “Zalo-Kết nối bình yên” được Bộ Công an lựa chọn, chỉ đạo nhân rộng trên toàn quốc. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công an quyết định đưa 48 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng. Công an tỉnh đã tập trung tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; xây dựng, hoàn thành chuyển tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy tại 130/130 xã.
 
Công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND được chỉ đạo quyết liệt, năm 2022, Công an tỉnh đã tuyển đủ 226 chỉ tiêu (đạt 100%), được Bộ Công an biểu dương, cho tuyên truyền nhân rộng trên toàn quốc.
 
Tổ chức sôi nổi, hiệu quả các phong trào thi đua ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt, vì nước, vì dân”, cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, “Gương người tốt, việc tốt”… Tích cực tham mưu, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
 
Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch Covid-19. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, có hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, y tế CAND bảo đảm, góp phần phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.
 
Năm 2023, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh sẽ còn tiềm ẩn phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị gia tăng chống phá; một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi… đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh.
 
Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở sẽ quyết tâm, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, triển khai hiệu quả các giải pháp giữ ổn định an ninh quốc gia; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 
Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, công dân số; tiếp tục triển khai các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ.
 
Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung tham mưu, triển khai xây dựng điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; bảo đảm tốt tài chính, hậu cần, kỹ thuật. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác, nhất là đối với các đơn vị trực tiếp chiến đấu, lực lượng công an cơ sở.
 
Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Duy trì, vận hành hiệu quả Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Quảng Bình…
 
Triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2025 lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình tinh, gọn, mạnh, có 5 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của năm 2023 và trong thời gian tới.
 
Đại tá Nguyễn Hữu Hợp
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

 

tin liên quan

Bộ CHQS tỉnh: Hoàn thành chương trình tập huấn cán bộ năm 2023

(QBĐT) - Trong các ngày từ 25 đến 28/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2023. 
 

Quảng Ninh: Thưởng nóng Công an huyện phá nhanh chuyên án ma túy, thu giữ 499 viên ma túy

(QBĐT) - Chiều 29/12, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho Công an huyện vì có thành tích phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 499 viên ma túy hồng phiến và 2 gói heroin.
 

Bắt giữ đối tượng trốn thi hành án

(QBĐT) - Khoảng 10h 30′ ngày 27/12/2022, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an TP. Đồng Hới bố trí lực lượng, áp sát mục tiêu, nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Đặng Thị Thuý Ngân tại nhà riêng.