Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Đảng bộ Quân sự tỉnh:

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

  • 08:32 | Thứ Bảy, 13/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (13-11-1961-13-11-2021), ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội không ngừng lớn mạnh, tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật Đảng. Hòa vào nhiệm vụ chung của ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác KT, GS và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ, được Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao.
 
Có được kết quả đó, trước hết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh luôn quan tâm quán triệt, giáo dục đầy đủ, sâu sắc các văn bản, quy định của Đảng và của cấp ủy cấp trên về công tác KT, GS, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác KT, GS của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Chiến lược công tác KT, GS của Đảng đến năm 2020”; ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, kỷ luật Đảng.
 
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KT, GS luôn gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Quân đội và ở địa phương.
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh thẩm tra hồ sơ công tác KT, GS của Đảng ủy cơ sở Phòng Kỹ thuật (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh thẩm tra hồ sơ công tác KT, GS của Đảng ủy cơ sở Phòng Kỹ thuật (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).
Nhờ đó, công tác KT, GS trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 13 lượt tổ chức đảng, 156 lượt đảng viên; giám sát 8 lượt tổ chức đảng, 89 lượt đảng viên; phối hợp với cấp ủy địa phương kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với cấp ủy cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy KT, GS đối với ĐUQS huyện Quảng Trạch và 2 đồng chí cấp ủy viên là cán bộ chủ trì; ĐUQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy địa phương KT, GS 11 lượt cấp ủy, 21 đảng viên là cán bộ chủ trì xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở đơn vị cơ sở.
 
UBKT hai cấp trong Đảng bộ luôn chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và UBKT cấp trên, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã tổ chức kiểm tra 9 lượt tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật. UBKT hai cấp giám sát chuyên đề đối với 9 lượt tổ chức đảng và 8 đảng viên là cấp ủy viên các cấp và cán bộ thuộc diện ban thường vụ, cấp ủy quản lý.
 
Có thể khẳng định, công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến rõ rệt, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KT, GS ngày càng được nâng cao; các cuộc KT, GS luôn thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Thông qua công tác KT, GS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ ra cho các tổ chức đảng, đảng viên những ưu điểm để phát huy, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần ổn định tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Tuy vậy, thẳng thắn nhìn nhận lại, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Việc quán triệt, bồi dưỡng công tác KT, GS ở một số cấp ủy, UBKT cơ cở chưa sâu; phương pháp tiến hành một số cuộc KT, GS chưa thực sự chặt chẽ về thủ tục hành chính… Trên cơ kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra, UBKT hai cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định cần tiếp tục thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp.
 
Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác KT, GS và kỷ luật Đảng; tập trung giáo dục, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng về công tác KT, GS, nhất là các văn bản mới ban hành, sửa đổi sau Đại hội XIII của Đảng.
 
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS; xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sự chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của từng đảng bộ.
 
UBKT 2 cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh phải tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác KT, GS theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình để phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời kết luận, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật. Luôn tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Quân khu 4 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS.
 
Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT 2 cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cấp ủy, UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có năng lực công tác tốt, phương pháp làm việc khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đại tá Trương Như Ý
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh

 

tin liên quan

BĐBP Quảng Bình kiểm tra công tác chống khai thác IUU

(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân tỉnh Quảng Bình khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, từ ngày 27 đến 30-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thành lập 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các đơn vị tuyến biển.

Người dân cảm mến, đồng đội tin yêu

(QBĐT) - Nói đến trung tá Hà Xuân Thủy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, nhiều người dân ở vùng cát Quảng Bình đều dành cho anh sự cảm mến, tin yêu, còn đồng đội thường gọi anh "siêu đội trưởng" bởi tài năng, bản lĩnh của anh trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm.
 

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ quân đội

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ quân đội (13-11-1961 - 13-11-2021), Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống.