.
Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Nhiều mô hình hay, cách làm mới theo gương Bác

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Nhiều mô hình hay, cách làm mới theo gương Bác

(QBĐT) - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", TX. Ba Đồn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

07:24, 22/04/2019 (GMT+7)