.
Đảng bộ xã Tân Thủy: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

Đảng bộ xã Tân Thủy: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

(QBĐT) - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

08:47, 09/10/2018 (GMT+7)