.
Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết phong trào "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết phong trào "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

(QBĐT) - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm "Một tập trung, 3 đột phá và 5 tốt" gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phương châm mà Bộ CHQS tỉnh đã xác định tại hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ 5 phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" giai đoạn 2015-2020.

08:27, 04/12/2019 (GMT+7)
 
.