.
Người thầy Võ Nguyên Giáp

Người thầy Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Trước khi trở thành nhà quân sự lỗi lạc, Võ Nguyên Giáp đã từng là thầy giáo. Thời loạn, thầy giáo làm tướng quân đánh giặc giữ nước, thời bình tướng quân chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

15:23, 15/07/2021 (GMT+7)