.
... Còn chồi nảy cây!

... Còn chồi nảy cây!

Như người xưa đã nói: "…Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", ngay sau cơn lũ dữ, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, nhà hảo tâm, người dân vùng lũ Quảng Bình đang mạnh mẽ vươn lên, hồi sinh cuộc sống…

08:30, 05/01/2021 (GMT+7)
 
.