.
Chân dung Thường trực Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

Chân dung Thường trực Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

(QBĐT) - Chân dung Thường trực Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

14:48, 30/10/2020 (GMT+7)
 
.