Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng

  • 13:33 | Thứ Bảy, 21/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh thích ứng với dịch Covid-19 cùng với những thách thức khó dự báo, song Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng-an ninh (QP-AN) và công tác đối ngoại năm 2022, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề thực tiễn đặt ra.
 
Theo đó, đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phát triển du lịch sau thời gian ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19... Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm (dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3...); nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; miễn, giảm học phí...
 
Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về phục hồi, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề về: Phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi; giảm nghèo bền vững; chuyển đổi số nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững ở các địa phương, nhất là vùng phía Tây của tỉnh. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 là cấp ủy các cấp đã phối hợp, tổ chức tốt hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XIII), Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chủ trương về văn hóa, đối ngoại... Đây là khâu quan trọng nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.
 
Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng; tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động và Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, được nhân dân đánh giá cao, tạo dấu ấn đậm nét trong năm.
 
Cấp ủy các cấp đã bám sát định hướng chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; kết quả các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh.
 
Tỉnh tiếp tục hoàn thiện, đổi mới một số khâu trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm chặt chẽ, phù hợp hơn, thể hiện sự quyết liệt và quyết tâm cao trong việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chú trọng phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong năm, toàn tỉnh kết nạp 1.399 đảng viên mới; tiếp tục xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng “5 tốt, 4 không” gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên.
Điện gió Quảng Bình. Ảnh: Đ. Thành
Điện gió Quảng Bình. Ảnh: Đ. Thành
Ủy ban Kiểm tra cấp trên đã tăng cường chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Công tác thi hành kỷ luật của Đảng cơ bản thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. 
 
Công tác dân vận được đẩy mạnh, nhất là các mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vào dịp lễ, Tết, mùa bão lũ, giáp hạt... Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện những chương trình an sinh xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng năm 2022 vẫn còn một số mặt cần rút kinh nghiệm, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa thật sự quyết liệt, sâu sát. Công tác tư tưởng, nắm tình hình, định hướng dư luận của một số cấp ủy địa bàn vùng giáo, vùng triển khai giải phóng mặt bằng các dự án chưa thường xuyên, có mặt chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ một số nơi còn bị động, lúng túng; triển khai xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn, bất cập. Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” chưa kịp thời, chưa tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. 
 
Năm 2023 được xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng trong năm 2023 và lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm.
 
Theo đó, cấp ủy các cấp phải phát huy tinh thần quyết tâm, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các khâu đột phá, trên cơ sở đó, cụ thể hóa các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tạo nền tảng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
Bán đảo Bảo Ninh, TP. Đồng Hới. Ảnh: Nguyễn Hải
Bán đảo Bảo Ninh, TP. Đồng Hới. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; định hướng dư luận xã hội. Tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 nhân văn, sát thực tiễn. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.
 
Triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra. Xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.
 
Tăng cường công tác dân vận của các cấp ủy, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Tập trung nắm chắc tình hình nhân dân và các vấn đề nổi lên để giải quyết; chú trọng đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất, việc làm, đời sống nhân dân, đối tượng yếu thế. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, năm 2023, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Trần Hải Châu
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh

tin liên quan

Niềm tin xuân mới!

(QBĐT) - Hân hoan đón chào xuân mới với niềm tin và khát vọng về sự hùng cường, phồn vinh, tươi đẹp của quê hương, đất nước!
 

Tạo đà, tạo thế cho Quảng Bình phát triển

(QBĐT) - Trước thềm năm mới nhìn lại, năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình đã gặt hái được những thành quả nổi bật. 

Trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên

Ngày 17/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đã đồng ý để đồng chí thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Sự kiện này được dư luận quan tâm. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến về chủ đề trên.