Quảng Ninh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

  • 13:56 | Thứ Năm, 12/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12/1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Đông chí Bí thư
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh và cấp ủy đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo toàn diện và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.
 
Huyện ủy Quảng Ninh đã rà soát, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng theo Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Kết quả, đã có 8 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ. 
tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
Huyện uỷ Quảng Ninh trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
Huyện ủy cũng đã kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát. Trong năm, cấp ủy 2 cấp đã kiểm tra 61 tổ chức đảng và 693 đảng viên; giám sát 54 tổ chức đảng và 606 đảng viên. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát.
 
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình.
 
Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tình hình liên quan đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Huyện uỷ Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022).
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022).
Theo đó, Quảng Ninh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với việc phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Dịp này, Huyện ủy Quảng Ninh đã biểu dương, khen thưởng 8 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022; 1 chi bộ và 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022). 
 
L.Chi

tin liên quan

Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022

(QBĐT) - Chiều 11/1, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

(QBĐT) - Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và vun đắp

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu.