Chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

  • 08:15 | Thứ Hai, 13/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, các cấp ủy trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường đoàn kết, thống nhất, ý thức chấp hành kỷ luật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Phát huy vai trò nêu gương
 
Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Đảng ủy Quân sự TP. Đồng Hới đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ. Nội dung các cuộc vận động được đưa vào nghị quyết hàng năm và bổ sung nhiệm vụ hàng quý để chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, sát đúng với đặc điểm nhiệm vụ được giao.
 
Trung tá Trần Hiếu Minh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Hới cho biết, trên cơ sở đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Đồng Hới đã rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực, đạo đức, lối sống, ban hành quy định tiêu chí học tập và làm theo Bác đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
 
Sau khi học tập quán triệt, các cá nhân tiến hành đăng ký và cam kết phấn đấu thực hiện những phần việc sát với cương vị, chức trách nhiệm vụ, trong đó, tập trung khắc phục khâu yếu, việc khó, lựa chọn nội dung đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Cùng với đó, Đảng ủy Ban CHQS TP. Đồng Hới đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức quần chúng trong đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào những cuộc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đề ra các biện pháp quản lý, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Hàng tháng, quý, các chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép “tự soi”, “tự sửa” và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ đó, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có bước chuyển mới, nêu cao tính gương mẫu. Chất lượng công tác, nền nếp chế độ được thực hiện ngày càng có chiều sâu và hiệu quả cao.
 
Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Đồng Hới đã thực hiện kịp thời, đầy đủ, sát đúng với đặc điểm, tình hình, góp phần quan trọng trong tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: “Nồi cháo tình thương” giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn, “Hũ gạo tiết kiệm”, phong trào “Xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không”...
Nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức các hoạt động giúp đỡ trẻ em vùng cao khó khăn.
Nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức các hoạt động giúp đỡ trẻ em vùng cao khó khăn.
 
Học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên
 
Thượng tá Nguyễn Văn Huyên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bố Trạch cho hay, trong học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bố Trạch luôn xác định cụ thể từng tiêu chí, nội dung và cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng và hàng năm. 5 năm (2016-2021), Ban CHQS huyện Bố Trạch đã xây dựng 4 nghị quyết chuyên đề, 6 kế hoạch và 24 chương trình hành động, đồng thời tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký cam kết thực hiện một cách chặt chẽ, cụ thể. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều có ý thức tự rèn luyện, học tập, tu dưỡng theo tấm gương của Bác.
 
Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách trong công tác và đời sống hàng ngày. Hàng tháng, hàng quý, Đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động nghiêm túc, chặt chẽ.
 
Từ năm 2016 đến nay, bên cạnh việc duy trì hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, những đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bố Trạch đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, hỗ trợ vật chất trị giá hàng trăm triệu đồng, giúp nhân dân trên địa bàn huyện hàng nghìn ngày công. Trong đó, mô hình “Lên bản Rào Con” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận mô hình “Dân vận khéo”.
 
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Trong đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh những yêu cầu mới, nội dung quan trọng, cốt lõi của chỉ thị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
 
Để việc học tập và làm theo Bác trở nên thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phong cách của Bác, tiêu chí xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở tiêu chí chung, các đơn vị ở cơ sở tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng tiêu chí phấn đấu phù hợp để triển khai thực hiện đồng bộ.
 
Quá trình thực hiện, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trung tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong và ngoài Quân đội. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực, đồng bộ, vững chắc về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, phát huy được tính tích cực, năng động sáng tạo của tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.  
 
Từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính

(QBĐT) - Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, vừa tái cơ cấu ngân sách nhà nước hợp lý và bền vững. 

Lời dặn dò của Bác nơi tuyến lửa Quảng Bình

(QBĐT) - Cách đây 65 năm, trong bối cảnh đất nước chia cắt hai miền, chưa có điều kiện vào thăm miền Nam cho thỏa lòng mong ước, để động viên nhân dân miền Nam trường kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc và trực tiếp động viên nhân dân Quảng Bình-Vĩnh Linh vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng là tiền đồn của miền Bắc XHCN, với tình cảm sâu nặng của mình, ngày 16/6/1957, Bác Hồ dành thời gian vào thăm Quảng Bình.

156 thành viên của Đội Công binh số 1 lên đường tới phái bộ tại Abyei

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tiễn 156 thành viên còn lại trong tổng số 184 thành viên của Đội Công binh số 1 Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ ở Abyei.