Trường Chính trị tỉnh:

Xây dựng văn hóa trường Đảng trong thời kỳ mới

  • 07:26 | Thứ Tư, 08/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, công tác xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị Quảng Bình đã đạt được một số kết quả cụ thể. Nhà trường đã tập trung lãnh đạo việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, giảng viên, nhân viên về những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng, ứng xử văn hóa trong cơ quan; cụ thể hóa những giá trị văn hóa đó vào các hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực công tác...
 
Trong trường Đảng nói chung, ở Trường Chính trị Quảng Bình nói riêng, cán bộ, giảng viên và học viên là những chủ thể không thể thiếu được, có ảnh hưởng, tác động lẫn nhau. Văn hóa trường Đảng thể hiện rõ nhất ở mối quan hệ giữa người giảng viên và học viên. Người cán bộ, giảng viên, nhân viên khi ứng xử với học viên phải là tấm gương về đạo đức cách mạng, tác phong, tư duy, bản lĩnh chính trị; lắng nghe ý kiến của học viên để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy và học.
 
Thái độ, tác phong của giảng viên thể hiện tính mô phạm, đặc biệt, trong môi trường giáo dục lý luận chính trị, giảng viên phải thể hiện tính hòa đồng, hòa nhã; nghiêm túc nhưng không lạnh lùng, xa cách. Ở chiều ngược lại, người học viên cần nhận thức đúng vị trí của mình, có thái độ, phương thức ứng xử đúng mực, tôn trọng giảng viên...
Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị tỉnh năm 2020.
Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị tỉnh năm 2020.
Việc xây dựng, phát động các phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa luôn được nhà trường chú trọng. Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5)... 
 
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2021), Ban Giám hiệu nhà trường đã pháp động phong trào thi đua với chủ đề: “Cán bộ, viên chức và người lao động Trường Chính trị Quảng Bình phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, ra sức học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng trung kiên, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình”. Phong trào thi đua là động lực thúc đẩy các khoa, phòng và từng cá nhân thực hiện tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mở lớp, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.
 
Thời gian qua, công tác xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể. Nhà trường đã tập trung lãnh đạo việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, giảng viên, nhân viên về những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng, ứng xử văn hóa trong cơ quan; cụ thể hóa những giá trị văn hóa đó vào các hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực công tác.
 
Trường cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của địa phương về văn hóa trường Đảng và thực hiện văn hóa trường Đảng.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp, với học viên có một số giảng viên chưa thực sự khéo léo. Một số học viên chưa tự nguyện, tự giác, chủ động, tích cực học tập để tích lũy kiến thức phục vụ cho công tác. Một số cán bộ phục vụ vẫn bị động, tính năng động sáng tạo trong công việc chưa cao.
 
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, để văn hóa trường Đảng trở thành động lực thúc đẩy tinh thần nỗ lực, cống hiến và rèn luyện của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động, Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản như: Khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của trường thông qua những đợt sinh hoạt lý luận chính trị, những hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thi đua, các hoạt động về nguồn...
 
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong quá trình xây dựng cơ quan văn hóa; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.
 
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên, nhân viên nhà trường gương mẫu về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có uy tín, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học viên.
 
Trường chú trọng xây dựng môi trường ứng xử văn hóa chuẩn mực giữa giảng viên, cán bộ quản lý lớp, cán bộ phục vụ với học viên và ngược lại. Học viên trường Đảng là người có chức vụ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, có năng lực, trình độ nhất định, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác; một số học viên có học vị bằng hoặc cao hơn giảng viên.
 
Vì vậy, giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ khi ứng xử với học viên phải có thái độ lịch sự, đúng mực trong giao tiếp, tôn trọng ý kiến của học viên; là tấm gương về đạo đức, tác phong, về phương pháp... Về phía học viên, phải có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử, tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý lớp, cán bộ phục vụ; cầu thị trong trao đổi ý kiến, thảo luận trên lớp.
 
Xây dựng văn hóa trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Việc nâng cao nhận thức và giáo dục văn hóa trường Đảng, lối sống chấp hành pháp luật, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị cho đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường là rất cần thiết. Muốn có một trường Đảng văn minh thì trước tiên cần có đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động, học viên văn minh, ứng xử đúng theo những chuẩn mực đề ra.
 
Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện ra những hành vi ứng xử chưa phù hợp để uốn nắn, giáo dục; kiên quyết xử lý, không đưa vào quy hoạch, loại ra khỏi quy hoạch những người chậm sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, có biểu hiện suy thoái, gây mâu thuẫn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ nhằm góp phần xây dựng một trường Đảng chuẩn mực, đoàn kết, gương mẫu, uy tín, chất lượng, văn minh và hiện đại.
 
Nguyễn Quang Trung
(Trường Chính trị Quảng Bình)

tin liên quan

Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chỉ rõ: "Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó tin cậy, đặc biệt Việt Nam-Lào.
 

Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm quốc gia

(QBĐT) - Chiều 7-12, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức buổi làm việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2021).