Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quảng Bình:

Dấu ấn những chặng đường

  • 07:57 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng (TCXD) Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Trong thành tựu chung suốt chặng đường dài ấy, các cơ quan tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác TCXD Đảng tỉnh Quảng Bình đã luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đội ngũ những người làm công tác TCXD Đảng tỉnh nhà đang ra sức phát huy truyền thống bằng những mô hình mới, cách làm hay về công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức-tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay, nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng.
 
 Trong suốt 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành TCXD Ðảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng Cờ thi đua cho các tập thể đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng Cờ thi đua cho các tập thể đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.
Ðể ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hàng năm là Ngày truyền thống ngành TCXD Ðảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.
 
Hòa trong dòng chảy hào hùng ấy, 91 năm qua, ngành TCXD Đảng tỉnh Quảng Bình đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, cơ quan tổ chức cấp ủy tỉnh đã tập trung tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; không ngừng cải tiến lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; nắm tình hình chính trị cán bộ; đồng thời, thực hiện tốt chính sách sử dụng cán bộ, tiếp nhận, bố trí cán bộ, bảo đảm bổ sung lực lượng tin cậy cho cách mạng, để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng Đảng. 
 
Trong thời kỳ chiến tranh, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, Quảng Bình đã tập hợp sức người, sức của làm nên phong trào “Quật khởi”, “Hai giỏi” nức lòng cả nước, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
 
Ngày 1-7-1989, Quảng Bình trở về với địa giới hành chính cũ. Dù trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, nhưng ban tổ chức cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, kịp thời ổn định tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn với việc điều chỉnh quy mô, địa giới các huyện, thị, bảo đảm sự thống nhất về quản lý, điều hành của tỉnh phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp tái thiết tỉnh nhà.
 
Từ một vùng đất từng được coi là vùng “chiến địa”, hoang tàn, đổ nát trong chiến tranh, sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã có những bước hồi sinh thần kỳ. Đồng Hới trở thành thành phố trẻ sầm uất, năng động, tràn đầy sức sống; Quảng Bình đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước.
 
Phát huy truyền thống của ngành, trên cơ sở xác định vai trò quan trọng của TCCSĐ là nền tảng vững chắc của hệ thống chính trị; công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành bại của cách mạng và công tác bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên; trong những năm qua, ban tổ chức cấp ủy các cấp nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã kịp thời tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất; kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành cấp tỉnh kịp thời, đúng người, đúng việc.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng và tăng cường phát triển đảng viên, thực hiện chủ trương tất cả các thôn, bản, tổ dân phố đều có tổ chức đảng và đảng viên, theo phương châm “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”.
 
Xuyên suốt các nhiệm kỳ đại hội gần đây của Đảng bộ tỉnh (2015-2020 và 2020-2025), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu thực hiện tốt các chủ trương về: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tích cực tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác cán bộ; xây dựng các quy định liên quan đến tất cả các khâu trong công tác cán bộ, từ công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân cấp quản lý đến chính sách cán bộ…, đưa công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp; tổ chức nghiên cứu khoa học về công tác TCXD Đảng, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.
 
Những mạnh dạn đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian qua, đã góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
 
Những nỗ lực và kết quả rất ấn tượng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua, một lần nữa đã khẳng định tính thực tiễn của nguyên lý “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, như: Việc thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc tổ chức báo cáo chương trình hành động của cá nhân trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đề ra các giải pháp tích cực nhằm sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, nhất là tập trung xây dựng mô hình TCCSĐ “5 tốt, 4 không”…
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Quê hương, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác TCXD Đảng là hết sức nặng nề. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đội ngũ những người làm công tác TCXD Đảng tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
(1) Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, triển khai các chương trình, đề án về công tác TCXD Đảng đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ một cách có hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong thực tế.
(2) Tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác TCXD Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám là, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
 
(3) Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới hơn nữa các khâu trong công tác cán bộ theo hướng bảo đảm thực sự dân chủ, khoa học, công khai, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có lối sống mẫu mực, trong sáng, có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
(4)Tập trung xây dựng và củng cố TCCSĐ, đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ trong các loại hình phù hợp với với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên.
 
(5) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng việc xây dựng, triển khai các mô hình hay, cách làm mới theo tinh thần đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Tăng cường kiểm tra công tác cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.
 
(6) Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu xây dựng ngành TCXD Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành TCXD Ðảng tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; sự phối hợp tích cực, hiệu quả và đầy trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. Hệ thống các cơ quan tham mưu tổ chức cấp ủy được củng cố; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Ðảng bộ tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng và trưởng thành về nhiều mặt.
 
Vinh dự và tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, đồng thời, thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong công tác TCXD Đảng 91 năm qua, mỗi cán bộ, công chức, những người làm công tác TCXD Đảng Quảng Bình hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm lớn lao của mình trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu đổi mới cách nghĩ, cách làm, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm xứng đáng với các thế hệ đi trước và góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, viết tiếp những trang vàng lịch sử vẻ vang của ngành TCXD Ðảng.
 
Suốt chặng đường 91 năm qua, ngành TCXD Đảng của tỉnh đã có những bước trưởng thành về mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước. Nhiều cán bộ làm công tác TCXD Đảng Quảng Bình đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm nhận những trọng trách chủ chốt ở tỉnh và các bộ, ngành Trung ương.
 
Ghi nhận những cống hiến, thành tích xuất sắc trong công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
                                                                          Trần Vũ Khiêm
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

tin liên quan

Thông báo phiên tiếp dân định kỳ tháng 10-2021 của lãnh đạo tỉnh

(QBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tháng 10-2021 của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Khai giảng trực tuyến lớp cao cấp lý luận chính trị

(QBĐT) - Ngày 12-10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT) khóa 14, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023 bằng hình thức trực tuyến. 

Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 13-10, Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương" với các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.