.
Thờ Thành hoàng, nét đẹp lưu truyền

Thờ Thành hoàng, nét đẹp lưu truyền

(QBĐT) - Thành hoàng thường là người có công với nước với dân trong các cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, là người có công khai khẩn mở đất, truyền dạy nghề, hướng dẫn dân làng cách làm ăn hoặc hiển linh phù hộ cho làng, xã...

08:34, 16/02/2021 (GMT+7)
.