.

[Infographics] Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

.
09:26, Thứ Bảy, 26/05/2018 (GMT+7)
Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội./.
Theo TTXVN/VIETNAM+
,