.

Chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách

.
09:07, Thứ Bảy, 17/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa vừa tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần, đợt 1 năm 2018 cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49/2015/QĐ –TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, toàn huyện có 163 đối tượng ở các xã Hóa Tiến, Thượng Hóa, Minh Hóa và xã Trung Hóa là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49/2015/QĐ –TTg , được chi trả trợ cấp 1 lần với tổng số tiền 343,5 triệu đồng.

Được biết, qua hơn 2 năm tích cực triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện xét duyệt 1.666 hồ sơ cho các đối tượng.

Đến nay, toàn huyện đã có 574 đối tượng được chi trả một lần, với tổng số tiền là 1.239.400.000 đồng. Thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa  tiếp tục  phối hợp với các xã, thị trấn tích cực đôn đốc, theo dõi đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ bảo đảm công khai, khách quan, đúng đối tượng và đảm bảo thời gian, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)

* Ban CHQS huyện Tuyên Hoá đã tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định 49/2015/QĐ- TTg, ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ, cho 364 đối tượng chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang sống hoặc từ trần trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Tổng số tiền chi trả 814.100.000đ, kèm giấy chứng nhận đã tham gia dân công hỏa tuyến.

Được biết hơn 3 năm triển khai, cho đến nay Ban CHQS huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành chi trả cho 1.356 đối tượng, với hơn 3 tỷ đồng.  

Lương Việt Thắng

 

,