Cho em

  • 14:31 | Thứ Sáu, 14/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xưa em
chúm chím hoa cà
Anh mê
đôi mắt trời tà tà say
 
Mùa xuân
chỉ bấy nhiêu ngày
cời lên ngọn lửa than dày
thơm đêm
 
Ngày qua
ngọn cỏ không tên
Để cho trăng sáng ngủ quên trên đồi
Người đi
tôi với mình tôi
Câu thơ lỗi nhịp tình vồi vội qua
Tóc mây
tôi chải la đà
mắt em ủ rượu đã ngà ngà cay
 
Trăng khuya
thức mấy đêm rày
Tìm trong khóe mắt một ngày cho nhau.
 
 
                                                                                             Ngô Mậu Tình

tin liên quan