.

Chớm lạnh đông về...

.
07:28, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chợt nghe chớm lạnh đông về
Gió run run lời ngọn bấc
Mắt lá niềm chi se thắt
Đỏ hoe cố níu cành gầy
 
Chợt nghe vàng rơi phiến nắng
Mơ hồ khe cửa gọi đông
Tách trà đôi làn khói mỏng
Bốc hơi nỗi nhớ nồng nàn
  
Chợt nghe từ trong sâu thẳm
Gió rung lạc giấc mơ rời
Lòng thôi không chờ không đợi
Rụng làn hương cũ chưa tan...
 
Khăn len choàng lên ngày lạnh
Gọi về chút ấm lòng ta
Vệt buồn dăm ba phiến lá
Rơi ngang ô cửa thu tàn...
 
Tịnh Bình
,