Tuyển dụng, Quảng cáo, Rao vặt
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỨ HẠNG CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022

  • 11:30 | Thứ Năm, 29/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - PCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Năm 2022, tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chỉ số thành phần PCI, cụ thể như sau:
 
1.Chi phí gia nhập thị trường
-  Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan viễn thông để hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp. 
-  Niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh.
-  Các sở, ngành cử cán bộ am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ trực một cửa. Hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng các thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký kinh doanh có điều kiện. Giải quyết nhanh chóng các thủ tục để doanh nghiệp đi vào hoạt động. Trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khi hồ sơ, thủ tục chưa đạt yêu cầu.
 
2.Chi phí tiếp cận đất đai 
- Sở Tài nguyên và Môi trường: cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn hồ sơ thủ tục đầy đủ, rõ ràng cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Trong trường hợp, hồ sơ chưa hợp lệ, phải có văn bản trả lời rõ cho doanh nghiệp trong thời gian quy định của pháp luật, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài từ năm này sang năm khác nhưng không rõ lý lo. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương chủ động phối hợp để tích hợp thống nhất các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án.
- Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuê: Sở Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai đấu giá các khu đất theo chủ trương đầu tư được duyệt. Hoàn thiện bộ thủ tục hướng dẫn về đấu giá quyền sử dụng đất cho các địa phương để thống nhất thực hiện, tránh trường hợp mỗi địa phương làm một kiểu hoặc chưa đủ năng lực để thực hiện đấu giá. 
- Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm cập nhật lên website các thông tin về quy hoạch; hồ sơ, thủ tục hành chính; các văn bản pháp lý liên quan đến ngành lĩnh vực phụ trách ngay sau khi Quyết định phê duyệt được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu khi có nhu cầu. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện thị xã, thành phố xây dựng bảng giá đất đai phù hợp và chủ động công bố bảng giá đất trên website để các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin khi có nhu cầu.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng phương án đền bù, tái định cư phù hợp. 
 
 3.Chỉ số Tính minh bạch
- Các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư xây dựng các tiêu chí mời thầu rõ ràng, minh bạch.
- Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm trả lời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản trong trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, đơn vị; báo cáo cấp trên xem xét, xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương. 
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
4.Chi phí thời gian
- Cục thuế tỉnh: chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra thuế phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Các sở, ngành, địa phương công bố công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; Trung tâm một cửa các huyện, thị xã, thành phố theo hướng đơn giản, rõ ràng để doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và dễ thực hiện. Tăng cường công tác tư vấn tại trung tâm hành chính công để hướng dẫn doanh nghiệp và người dân nhận thức, hiểu rõ, hiểu đúng về quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong văn hóa công sở cho cán bộ thực thi công vụ tại các sở, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.
- Trung tâm hành chính công tỉnh; Một cửa liên thông các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát hoạt động của cán bộ trực một cửa đảm bảo có thái độ ứng xử phù hợp, đúng quy định và văn minh khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.
- Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các cơ quan viễn thông để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp các thủ tục hành chính trực tuyến đảm bảo thông suốt và có hiệu quả.
 
5.Chỉ số chi phí không chính thức
- Tăng cường cơ chế giám sát cán bộ thực thi công vụ tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh.
- Công bố bảng giá các khoản phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công, phòng giao dịch một cửa các huyện, thị xã, thành phố.
- Niêm yết công khai thời gian xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; phòng giao dịch một cửa các huyện thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên ngành. Có thông báo bằng văn bản nếu quá thời hạn xử lý chưa có kết quả xử lý của doanh nghiệp.
- Các cơ quan chuyên môn ngành dọc như Công An, Tòa Án, Cục thuế tỉnh có các giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp để tạo niềm tin cho doanh nghiệp đối với hệ thống cơ quan hành pháp và tư pháp.
 
6.Chỉ số cạnh tranh bình đẳng
-  Lãnh đạo UBND các cấp; các sở, ban, ngành, địa phương; các cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ cần phải công tâm trong xử lý công việc; đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Các sở, ngành, địa phương chủ động công khai trên trang website các thông tin về quy hoạch (xây dựng, đất đai...); hồ sơ; thủ tục hành chính; các chính sách hỗ trợ (miễn giảm thuế); các văn bản pháp lý liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách để doanh nghiệp chủ động tiếp cận thông tin khi có nhu cầu.
- UBND tỉnh chủ trì tổ chức các cuộc gặp mặt doanh nghiệp với sự tham gia của tất cả các loại hình doanh nghiệp (nhỏ, vừa, siêu nhỏ và doanh nghiệp lớn) định kỳ hàng quý để lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
7. Chỉ số tính năng động và tiên phong của chính quyền
- Ngay sau khi có các Văn bản hoặc chính sách mới ban hành của Trung ương, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh tham mưu các Văn bản hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp nắm rõ sự thay đổi các cơ chế chính sách hoặc có Văn bản phản hồi lên cấp trên trong trường hợp văn bản chưa rõ ràng.
- Lãnh đạo UBND cấp cấp tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp 01 quý/ 01 lần để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có sự hỗ trợ khi cần thiết.
Công nghiệp dệt may được quan tâm đầu tư phát triển tại Quảng Bình.
Công nghiệp dệt may được quan tâm đầu tư phát triển tại Quảng Bình.
8. Chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
-   Sở Công Thương tăng cường tổ chức tuyên truyền, cung cấp các thông tin về các hiệp định thương mại tự do; đào tạo cán bộ để có đủ năng lực, trình độ giải đáp những vướng mắc về các chính sách, văn bản thực thi và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu quả cho doanh nghiệp; tham mưu xây dựng các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.
-   Có chính sách khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp dịch vụ.
-   Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, Hội doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao công khai đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp của trung ương và tỉnh (vốn tín dụng, giá thuê mặt bằng, tư vấn pháp luật..) tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính; nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý, dịch vụ về tư vấn pháp luật, xúc tiến thương mại... 
 
9. Chỉ số Đào tạo lao động
- Sở Lao động Thương Binh, Xã hội xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hàng năm và 5 năm theo quy định; thực hiện tốt đề án về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp; phát triển và liên kết mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm.
- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình, trong đó thực hiện tốt tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dạy và học cho học sinh, sinh viên ở các cấp học trong tình hình mới.
- Các sở, ban, ngành, Hội doanh nghiệp nghiên cứu các chính sách miễn, giảm chi phí cho doanh nghiệp của trung ương và tỉnh để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận tham gia các khóa đào tạo phù hợp nhằm giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh sau covid.
 
10. Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
-   Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tư vấn pháp luật trong việc hỗ trợ và tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng hòa giải và thương lượng trong giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp...; tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật, đề xuất cơ chế bảo vệ doanh nghiệp, công dân  trong việc tố cáo các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.
-   Công an tỉnh tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các lực lượng chức năng chỉ thực hiện việc kiểm tra các doanh nghiệp trong trường hợp thực sự cần thiết nhằm cải thiện chỉ số Tình hình an ninh trật tự tại tỉnh; giảm tỷ lệ doanh nghiệp bị mất trộm tải sản; phải trả tiền bảo kê cho băng nhóm côn đồ, xã hội đen để yên ổn làm ăn.
-   Tòa án nhân dân tỉnh nâng cao tính minh bạch, khách quan, công tâm trong hoạt động xét xử các vụ kiện của doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp. Hạn chế tối đa việc chuyển lên Tòa án cấp cao hơn mà kết quả xét xử khác so với kết quả của Tòa án tỉnh.
-   Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan đến trách nhiệm thi hành án dứt điểm, đúng pháp luật.
-   UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh phải nghiêm minh, không bao che cho cán bộ có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Trung tâm tư vấn, xúc tiến đầu tư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin liên quan

Có nên chạy quảng cáo cho kênh Youtube?

Thống kê từ WeareSocial: Có gần 2 tỷ người tham gia Youtube hàng tháng và 250 triệu là số giờ mà người dùng xem video mỗi ngày trên khắp 91 quốc gia. Do đó, nếu bạn đang muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc thực hiện các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, quảng cáo Youtube chính là sự lựa chọn hàng đầu! 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2021

(QBĐT) - PCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.  Năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực thực hiện các chỉ số thành phần PCI và đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:

5+ Phụ kiện ô tô chính hãng cần thiết khi mới mua xe ô tô

Khi mới mua xe ô tô, nhiều chủ xe trang bị thêm cho xe khá nhiều phụ kiện ô tô nhưng không biết sử dụng như thế nào và sử dụng ra sao? Không phải món đồ nào cũng hữu ích thực sự. Có những phụ kiện chỉ để trang trí, trong khi có những thứ mà chủ nhân nên sắm cho chiếc xe để đem đến sự tiện dụng và an toàn nhất.