.

Lệ Thủy: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất

.
13:59, Thứ Tư, 19/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong hai ngày 18 và 19-6, huyện Lệ Thủy tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ nhất năm 2019. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Lệ Thủy cùng 150 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 6.200 đồng bào DTTS trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác DTTS
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác DTTS.
Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã có nhiều hoạt động quan tâm đến đồng bào DTTS, như: chương trình 135 đầu tư 19.924 triệu đồng để xây dựng giao thông, trường học, nước sạch...; Quyết định số 755/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 3.181 triệu đồng; chính sách di dân, định canh định cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg là 1.995 triệu đồng… 
 
Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng nâng cao, bộ mặt vùng DTTS ngày càng khởi sắc. Đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS có đường ô tô về trung tâm xã; 100% xã có trường phổ thông dân tộc bán trú và các điểm trường mầm non; 100% xã phủ sóng phát thanh, truyền hình; mạng điện thoại di động và mạng internet đã về đến trung tâm xã; 100% xã có điện lưới quốc gia với tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 95%.
 
Các xã Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy có gần 180ha sản xuất 2 vụ lúa nước/năm, năng suất bình quân đạt 45tạ/ha. Chăn nuôi có bước phát triển khá với tổng đàn gia súc 3.369 con, đàn gia cầm trên 49.000 con.
 
Toàn huyện hiện có hơn 270 hộ đồng bào DTTS làm ăn khá, giỏi; có 241 hộ đồng bào DTTS được nhận đất lâm nghiệp với diện tích 249,64ha; đã thực hiện việc giao 4.600ha rừng cho 718 hộ nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ. Công tác xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cho các hộ dân cũng đã được triển khai hiệu quả. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 35 hộ đồng bào DTTS nghèo được hỗ trợ nhà ở phòng, chống lụt bão với tổng số tiền 647,5 triệu đồng. 
 
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới được quan tâm đúng mức. Đến nay, có 1.136 hộ đồng bào DTTS được công nhận gia đình văn hóa, 14 thôn, bản được công nhận thôn, bản văn hóa cấp huyện, 100% thôn, bản xây dựng được quy ước, hương ước. 
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả trong công tác DTTS của huyện Lệ Thủy và sự nỗ lực của đồng bào. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, huyện Lệ Thủy tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình mới, mở rộng diện tích đất canh tác; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa nhằm nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS…
 
Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DTTS cũng đã nhận được giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh và huyện. Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu DTTS tỉnh lần thứ III.
 
X.V
,