.

Nỗ lực xây dựng Chính phủ phục vụ và minh bạch

.
18:43, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC được tổ chức ngày 14-5.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Theo đó, 4 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và đạt được những kết quả thiết thực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác nói chung vẫn còn những tồn tại, hạn chế như thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; nhiều bộ, ngành, địa phương không báo cáo hoặc gửi báo cáo quá hạn; nhiều công việc bị chậm tiến độ…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng thống nhất với nội dung báo cáo và ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đồng thời nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế đặc thù tại địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm khoa học, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

Công tác kiểm soát việc ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh và TTHC được thực hiện đúng quy trình. Cùng với công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), rà soát, đánh giá TTHC, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ các văn bản QPPL chưa phù hợp với quy định hiện hành. Công tác giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" được chú trọng; các TTHC được công khai, cập nhật kịp thời.

Từ năm 2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành đồng bộ hoá dữ liệu từ cơ sở quốc gia về TTHC với cổng dịch vụ công, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử liên quan. Bộ phận "một cửa" được kiện toàn; tỉnh đã ban hành quy định về xây dựng quy trình điện tử để tin học hoá quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng cũng đã kiến nghị, đề xuất 8 nội dung liên quan nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và kết quả của các bộ, ngành, địa phương; các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Với mục tiêu xây dựng Chính phủ phục vụ và minh bạch, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung chỉ đạo triển khai để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Quá trình thực hiện cần kiên trì, kiên quyết, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung xử lý; chú trọng và nâng cao vai trò người đứng đầu; nghiên cứu các mô hình hiệu quả để triển khai, nhân rộng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ TTHC, cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh, cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị để xem xét và đề xuất giải quyết trong thời gian tới.

N.Mai

,