.

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Minh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024

.
16:49, Thứ Ba, 21/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 2 ngày 20 và 21-5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Minh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2014-2019.
Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Minh Hoá đã tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 
Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa đã vận động, kêu gọi được hơn 309 tỷ đồng để xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và chỉnh trang đô thị gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hơn 20 ngàn cây giống và 1.350 con giống các loại để tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; vận động trên 1,2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và trên 45 tỷ đồng cho quỹ cứu trợ.
 
Qua đó, đã xây dựng được 108 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, giúp đỡ 130 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hơn 3.200 hộ phát triển sản xuất, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội khác.
 
Các phong trào thi đua yêu nước và công tác giảm nghèo bền vững được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 35,88%, năm 2018 giảm còn 24,73%; hộ cận nghèo giảm từ 48,29% (năm 2013) xuống còn 40,59% (năm 2018).
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh nhấn mạnh: Các đại biểu tập trung phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp huyện Minh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc và tích cực tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 
 
Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới để phối hợp với cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý, giải quyết nhằm bảo đảm sự ổn định và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng lưu ý, Mặt trận các cấp huyện Minh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 
Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 59 vị là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa khóa XIX và cử 18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Cảnh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Phan Phương
,