.

Quảng Ninh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

.
17:05, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 11-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh (khoá XXIV) tổ chức hội nghị lần thứ 21 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2018.

Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Xác định năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng. Nhờ đó, kinh tế-xã hội của huyện giữ mức tăng trưởng khá, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cụ thể: tổng sản lượng lương thực vụ hè-thu đạt 16.089 tấn, tăng 2,9% so với năm trước; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 50.106 tấn, tăng 660 tấn so với cùng kỳ; công tác trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng theo kế hoạch; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 16% so với cùng kỳ; sản xuất CN-TTCN ước đạt 652.559 triệu đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 100,4 tỷ đồng, tăng 16,7% so với dự toán huyện giao; toàn huyện đã đạt 221 tiêu chí nông thôn mới, trung bình 15,8 tiêu chí/xã. Lĩnh vực giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động nắm tình hình an ninh trật tự, nhất là vấn đề liên quan đến triển khai dự án FLC tại Hải Ninh, việc chi trả bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển...

Công tác xây dựng Đảng được huyện chỉ đạo triển khai nghiêm túc. 9 tháng năm 2018, toàn huyện đã kết nạp 112 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 39 đảng viên dự bị.

Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2018, huyện Quảng Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông-xuân gắn với thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; triển khai đề án nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp sử dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã rà soát phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra...

Th.Hải

                                                                                                 

 

 

,