.

Giải quyết vướng mắc trong hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở

.
10:51, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-10, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo các quyết định của Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn và Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đến hết tháng 9-2018, UBND tỉnh đã phân bổ 40.940 triệu đồng hỗ trợ cho 2.897 hộ/3.881 hộ thuộc chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở là 2.697 hộ, có 1.202 hộ chưa thực hiện.
 
Về thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 1.248 hộ nghèo vay vốn hoàn thành xây dựng nhà ở. Tổng số vốn đã giải ngân là 31.200 triệu đồng, đạt 31,11%.
 
Toàn tỉnh thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QD-TTg với tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp là 383.971 triệu đồng, vốn ngân sách đối ứng của tỉnh là 5.584 triệu đồng. Đến nay, đã phân bổ hỗ trợ cho 14.083 hộ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó có 9.279 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, đạt 66% số hộ được cấp vốn.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các ngành, địa phương đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến những khó khăn, hạn chế và vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo các quyết định của Chính phủ như: thời gian thực hiện chương trình ngắn; nhiều hộ dân không có nguồn vốn đối ứng nên không thể vay ngân hàng dù thuộc diện hỗ trợ; tiến độ thực hiện chương trình chậm…
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang ghi nhận nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương trong thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo các quyết định của Chính phủ.
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: tập trung giải quyết những vướng mắc trong hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đối với từng chương trình theo các quyết định của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa của việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; chủ động nguồn vốn đối ứng để triển khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; tạo mọi điều kiện để người nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ…
 
Nguyễn Hoàng 
 
,