.

100% tỉnh, thành phố triển khai phong trào vệ sinh yêu nước

.
07:14, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)
Theo thông tin từ Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế), những năm qua phong trào vệ sinh yêu nước được triển khai rộng rãi tại nhiều tỉnh và nhiều đơn vị, tại địa phương. 
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: TTXVN)
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: TTXVN)
Đáng lưu ý, đến nay đã có 100% tỉnh/thành phố đã tổ chức phát động và xây dựng kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước.
 
Công tác vệ sinh phòng bệnh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những công việc quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
 
Để triển khai tốt các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, Bác Hồ đã quán triệt việc phát động phong trào tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh sâu rộng trong quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện.
 
Theo báo cáo của các đơn vị và các tỉnh/thành phố giai đoạn 2012-2016, phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Tại địa phương, 100% tỉnh/thành phố đã tổ chức phát động và xây dựng kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên toàn tỉnh. 
 
Đến nay, 100% các tỉnh/thành phố đã triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh và bảo vệ môi trường, góp phần đạt mục tiêu đến cuối năm 2016 đã có 67% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 94% trạm y tế đã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
 
Nhờ đẩy mạnh phong trào vệ sinh yêu nước, nhiều tỉnh có tỷ lệ nhà tiêu thấp dưới 50% đã triển khai hiệu quả các mô hình truyền thông vận động cộng đồng xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh như mô hình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ, mô hình tiếp thị vệ sinh, mô hình cộng đồng chấm dứt phóng uế bừa bãi.
 
Bên cạnh đó là mô hình truyền thông vận động cộng đồng cùng tham gia đảm bảo vệ sinh tại khu di tích lịch sử; mô hình vận động cộng đồng triển khai phong trào tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ vào ngày nhất định trong tuần, thực hiện thu gom quản lý rác thải. 
 
Tại Trung ương, hàng năm Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước theo các chủ đề truyền thông hàng năm. 
 Điều trị cho trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Điều trị cho trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động chiến dịch truyền thông Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15-10; Ngày nhà tiêu thế giới 19-11 hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. 
 
Bộ Y tế cũng đã phối hợp tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong phòng chống dịch, bệnh. 
 
Về công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, ngành y tế đã đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khuyến cáo phòng chống dịch, bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bảo đảm an toàn thực phẩm.
 
Đặc biệt các vấn đề về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, biện pháp thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cũng được truyền thông sâu rộng./. 
 
Theo ĐỨC MINH (VIETNAM+) 
,