.

Tập huấn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

.
08:50, Thứ Hai, 26/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Vừa qua, Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cho đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở. 
Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn
Qua lớp tập huấn, câc đại biểu được phổ biến một số nội dung quan trọng trong Nghị định 146, như: nội dung, mẫu hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc giao tổng mức thanh toán cho cơ sở y tế khám chữa bệnh; sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh; bổ sung quy định mới về công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... 
 
Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn thực hiện nội dung công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, như: hình thức kiểm tra đánh giá; các tài liệu hướng dẫn kiểm tra đánh giá; hướng dẫn mẫu báo cáo nội dung thông tin số liệu; trình tự, nội dung kiểm tra, công nhận xếp loại, công bố kết quả và công tác thi đua khen thưởng cùng một số nội dung liên quan khác. 
Nhật Văn - Đoàn Hà
,