.

Ngành Y tế: Tập trung 'giải bài toán khó' về tinh giản biên chế

.
08:46, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với hơn 28 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện; 159 trạm y tế tuyến xã, Y tế là một trong những ngành có số cán bộ công chức, viên chức đông nhất trên toàn tỉnh. Thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngành Y tế tỉnh ta đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, việc tinh giản bộ máy, biên chế của ngành cũng như hoạt động sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc vẫn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc.

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế cho biết, bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ (2010-2015), hệ thống y tế Quảng Bình đang còn nhiều bất cập. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 5,76 bác sĩ. Tỷ lệ dược sĩ đại học/vạn dân là 0,52. Số trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc tương đối thấp. Các chỉ tiêu về nhân lực ngành Y tế thấp hơn so với bình quân cả nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng  khám chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Trong giai đoạn 2010-2017, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành Y tế, tổ chức bộ máy của ngành ngày càng hoàn thiện hơn. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới.

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, những năm qua, ngành đã triển khai nhiều giải pháp để củng cố nguồn nhân lực, trong đó tập trung chú trọng đến việc đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ, đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Ngành đã đạt tỷ lệ 9,19 bác sĩ/vạn dân, 0,87 dược sĩ đại học/vạn dân.

Thế nhưng, so với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, ngành Y tế còn gặp nhiều khó khăn, trong đó đáng kể là thiếu nguồn nhân lực, nhất là các chuyên khoa mũi nhọn. Hiện nay, định mức biên chế ngành Y tế đang thực hiện theo Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV (Thông tư liên tịch Bộ Y tế-Bộ Nội vụ). Thực tế cho thấy, biên chế được giao vẫn chưa bảo đảm đủ số người làm việc theo quy định, đặc biệt là các bệnh viện.

Đội ngũ cán bộ y tế ở Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình luôn phải đối mặt với áp lực công việc do tình trạng quá tải người bệnh.
Đội ngũ cán bộ y tế ở Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình luôn phải đối mặt với áp lực công việc do tình trạng quá tải người bệnh.

Áp lực nhất trong quá trình thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế hiện nay đối với ngành Y tế là phải vừa giải quyết tình trạng quá tải cho các bệnh viện, vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Từ năm 2016 đến nay, công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh liên tục vượt 100% kế hoạch. Bình quân sử dụng giường bệnh cao nhất là Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình chiếm 169,3%, thấp nhất là Bệnh viện đa khoa Tuyên Hoá, chiếm 118%. Hiện các bệnh viện luôn phải kê thêm giường để phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh nhưng không được giao thêm chỉ tiêu biên chế. Do đó, cán bộ, nhân viên ở các bệnh viện luôn phải làm thêm giờ với một khối lượng công việc tương đối lớn của những vị trí đang thiếu cán bộ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý của cán bộ y tế bởi họ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi hoặc học tập, nâng cao trình độ... mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc.

Trong khi đó, theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 17-7-2017 về việc điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2021, thì đến năm 2021, Sở Y tế phải thực hiện tinh giản 316 chỉ tiêu sự nghiệp. Hiện tại, ngành đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm vừa khắc phục sự thiếu hụt nguồn nhân lực, vừa tinh giản với các hình thức, như: tạo điều kiện cho cán bộ về hưu trước tuổi, cho thôi việc ở các vị trí không phù hợp được 24 biên chế. Các đơn vị trong ngành đang rà soát lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm đối với từng bộ phận, từng cán bộ viên chức để xây dựng phương án tinh giản một cách phù hợp và thực hiện việc tuyển dụng nhân lực chặt chẽ hơn, ưu tiên chỉ tiêu biên chế cho việc thu hút bác sĩ, thạc sĩ, dược sĩ đại học. Bên cạnh chú trọng công tác tuyển dụng, các đơn vị y tế còn tăng cường đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức đang làm việc.

Để thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế, trước mắt, ngành Y tế tập trung sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII. Ngành đang từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các mô hình y tế theo hướng tinh gọn,  nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo lộ trình đến năm 2021, ngành sẽ thực hiện thành công các nội dung của nghị quyết với việc thành lập mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng ở tuyến huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh. Theo đó, Trung tâm Y tế đa chức năng có nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh, làm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, quản lý các trạm y tế xã và phòng khám khu vực... Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh (gồm sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng) có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác.

Một trong những giải pháp được đưa ra là giữ nguyên tổng biên chế được giao và chuyển 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện tinh giản sang biên chế sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động. Ngành sẽ cân đối lại biên chế sự nghiệp giữa các đơn vị trực thuộc để thực hiện tinh giản biên chế và bố trí lại vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các đơn vị.

Cùng với đó, ngành Y tế sẽ giao tổng định mức nhân lực việc làm cho các đơn vị bao gồm: biên chế được giao, biên chế tự trang trải và hợp đồng lao động chuyên môn kỹ thuật tự trang trải (đặc biệt là khối bệnh viện) để bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị đúng định mức theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV. Tất cả các hoạt động đều được ngành cân nhắc, thận trọng nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu về tinh giản biên chế và xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn; đồng thời, triển khai tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Nhật Văn

,