.

Quảng Ninh: Trên 11.000 lượt người được khám, điều trị nội trú

.
09:05, Thứ Hai, 22/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã tập trung thực hiện và duy trì có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được ngành Y tế huyện Quảng Ninh duy trì có hiệu quả.
Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được ngành Y tế huyện Quảng Ninh duy trì có hiệu quả.

Các chương trình y tế được thực hiện tích cực, bảo đảm tiến độ; công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là các bệnh mùa hè, như: dịch tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết..., nên hạn chế các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Năm 2017, toàn huyện đã có 135.937 lượt người được khám và chữa bệnh, tăng 1.463 lượt người so với năm 2016; trong đó có 11.099 lượt người được khám, điều trị nội trú, tăng 1.245 lượt người  so với năm 2016.

Năm 2018, huyện Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ; từng bước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo kế hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đối với lĩnh vực y tế. Huyện tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Từ đó, Quảng Ninh phấn đấu nâng tỷ lệ người dân trên toàn huyện tham gia BHYT đạt 90%; tỷ lệ đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 100%.

H.Tr

,