Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

  • 10:05 | Thứ Hai, 30/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với quyết tâm giữ vững, đưa phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lên một tầm cao mới, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), tạo động lực mới, khí thế mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
 
Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”, triển khai 4 đợt thi đua thường xuyên, 3 đợt thi đua đặc biệt, cao điểm hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2022.
 
Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của LLVT địa phương và phong trào TĐQT; nhất là Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT.
 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT), phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh; tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tiến hành gắn với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn, góp phần làm thay đổi ý thức, tư duy cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở.
Chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh thi đua huấn luyện giỏi.
Chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh thi đua huấn luyện giỏi.

Hội đồng TĐ-KT các cấp thường xuyên được kiện toàn đầy đủ, bảo đảm chất lượng; tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của hội đồng (tổ) thi đua các cấp, quy chế chấm điểm, quy chế khen thưởng đột xuất…, bảo đảm cho phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở được duy trì nền nếp, tập trung, thống nhất, khách quan, đồng bộ.

Hoạt động công tác TĐ-KT ngày càng đi vào nền nếp, chiều sâu, thực chất; chế độ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua theo các khối được duy trì tốt; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đặc biệt, cao điểm, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm trên tất cả các mặt công tác.

Kết quả nổi bật nhất là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác QS, QP. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu ban hành chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP, AN) kịp thời; tổ chức ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2022 giữa tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, diễn tập phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa đạt chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối.

Tham mưu tổ chức tốt công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân, tuyển sinh trong năm đạt và vượt chỉ tiêu, bảo đảm đúng luật; huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QP, AN các đối tượng theo kế hoạch. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và tổ chức lễ đón, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Phong trào thi đua đã góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh, nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tính tích cực chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp; hoàn thành sơ kết Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị số 200-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc.
 
Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Duy trì tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa ý nghĩa thiết thực. Các tổ chức quần chúng xung kích, sáng tạo đẩy mạnh phong trào TĐQT, triển khai hoạt động phối hợp thực hiện chương trình “Tết thắm tình quân-dân”; tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ X, giai đoạn 2022-2027...
 
Thực hiện có nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị phong trào thi đua trong huấn luyện; đầu tư trên 800 triệu đồng, huy động trên 1.500 ngày công sửa chữa, làm mới trang thiết bị huấn luyện và củng cố thao trường; hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện...
 
Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, phối hợp rà soát các dự án phát triển kinh tế, không để chồng lấn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ QP, AN. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy "Xanh, sạch, đẹp" tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, đầu tư.
 
Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tích cực tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, đưa các sản phẩm vào bữa ăn, nâng cao đời sống bộ đội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, thu dung điều trị an toàn, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,6%...
 
Phong trào thi đua đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Tập trung nâng cao chất lượng nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh...
 
Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2022, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP, AN. Đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐQT, đây cũng là năm thứ 17 liên tiếp, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được phần thưởng cao quý này. Ghi nhận kết quả đạt được, năm 2022, có 405 tập thể, cá nhân được khen thưởng phong trào TĐQT.
 
Thời gian tới, dự báo hòa bình, hợp tác, hội nhập và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Tự hào về những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua do Quân đội và tỉnh phát động; quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa phong trào TĐQT của LLVT tỉnh ngày càng phát triển vững chắc; xứng đáng với danh hiệu đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân.                                                     
Đại tá Đinh Xuân Hướng
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

tin liên quan

Tuyên truyền đấu tranh các hành vi vi phạm về pháo

(QBĐT) - Để nhân dân có một cái Tết cổ truyền an ninh, an toàn, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm nói chung và các loại tội phạm về pháo nói riêng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống các hành vi vi phạm, như: Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo... được chú trọng.

Đánh giá tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(QBĐT) - Sáng nay, 27/1, tại Hà Nội, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban dưới hình thức trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão và công tác công an tháng 1/2023. 
 

An ninh trật tự trong dịp Tết Quý Mão 2023 được bảo đảm an toàn

(QBĐT) - Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh trong những ngày trước, trong và sau Tết cơ bản được bảo đảm.