Hội Luật gia tỉnh: Tranh thủ mọi nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các chương trình trọng điểm

  • 13:59 | Thứ Tư, 11/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 11/1, Hội Luật gia (HLG) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HLG Việt Nam trong tình hình mới” và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
 
Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò HLG Việt Nam trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có một số nội dung quan trọng, như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm HLG Việt Nam; củng cố, kiện toàn, xây dựng HLG Việt Nam ngày càng vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động HLG Việt Nam; phát huy vai trò HLG Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới; Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, phát huy vai trò HLG Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật...
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”, HLG tỉnh tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức các cấp hội, đến nay, toàn tỉnh có 8 HLG cấp huyện, 22 chi hội cơ quan cấp tỉnh, 1 trung tâm và văn phòng trực thuộc Tỉnh hội; 78 đơn vị luật gia cơ sở trực thuộc huyện, thành, thị hội với tổng số 1.880 hội viên.
HLG tỉnh đón nhận cờ thi đua của HLG Việt Nam
HLG tỉnh đón nhận cờ thi đua của HLG Việt Nam
Năm 2022, HLG các cấp tiếp nhận, thực hiện tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý miễn phí 412 vụ việc. Các luật gia thông qua công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện tiếp nhận, tư vấn 1.320 vụ việc cho 1.578 lượt người dân. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã trợ giúp pháp lý 537 vụ việc cho 643 trường hợp liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, chính sách hộ nghèo...
Các cá nhân tiêu biểu nhận kỷ niệm chương của HLG Việt Nam
Các cá nhân tiêu biểu nhận kỷ niệm chương của HLG Việt Nam
HLG các cấp phát huy hiệu quả vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). HLG cấp tỉnh phối hợp với HLG Việt Nam tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL gắn với tư vấn pháp luật tại 10 xã phường thuộc TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
Các tập thể trực thuộc HLG tỉnh nhận bằng khen của HLG Việt Nam
Các tập thể trực thuộc HLG tỉnh nhận bằng khen của HLG Việt Nam
HLG tỉnh chủ trì thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, ven biển và vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình thông qua thúc đẩy thực thi pháp luật và các chính sách bảo vệ môi trường”, trong đó, tổ chức được 3 khóa tập huấn, 6 cuộc truyền thông và 1 cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo vệ Môi trường cho hàng nghìn lượt người dân và giáo viên, học sinh; xây dựng, soạn thảo, in ấn 4.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL...
Các cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của HLG Việt Nam
Các cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của HLG Việt Nam
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận và thống nhất một số nội dung trọng tâm: HLG các cấp nhanh chóng triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị; duy trì, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội vững mạnh, vận động, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của hội; chủ động đề xuất, sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ do HLG Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền giao, phát huy tốt vai trò thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật trên mọi mặt công tác.
 
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được HLG Việt Nam, HLG tỉnh tặng cờ thi đua, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.
 
T.Long

tin liên quan

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2023

(QBĐT) - Chiều 30/12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Bốn luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày đầu Năm mới 2023

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 gồm 5 chương và 33 điều; Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có 7 chương, 157 điều và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2023.
 

Nhiều khuyết điểm, vi phạm trong mua sắm trang thiết bị vật tư y tế tại Bộ Y tế

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế.