.
Huyện Lệ Thủy:

Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

.
07:40, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, các ban, ngành chức năng của huyện Lệ Thủy tiếp tục chú trọng thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình, phục vụ việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Công tác tiếp công dân được các cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy duy trì thường xuyên theo định kỳ, trong đó chú trọng việc đối thoại trực tiếp với người dân để giải quyết những vấn đề vướng mắc, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ cơ sở. Trong quý I, các ban, ngành liên quan của huyện đã tiếp 33 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến đất đai và các lĩnh vực khác

Những nội dung mà người dân kiến nghị, phản ánh đã được cán bộ tiếp công dân tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn tận tình, hoặc chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Về đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong quý I các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 10 đơn, trong đó 9 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (6 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo), 1 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện và các phòng ban, đơn vị, xã, thị trấn kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng quy định.

Trương Trường Sơn 

,