.
Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác:

Chủ tịch UBND cấp huyện và xã chịu trách nhiệm chính trên địa bàn mình quản lý

.
11:20, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện và xã chịu trách nhiệm đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thuộc địa bàn quản lý.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thuộc địa bàn quản lý trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài hoặc nhận được thông tin phản ánh về khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra, nhưng không có biện pháp giải quyết hoặc cố tình chậm trễ trong việc kiểm tra xử lý.

Cùng với đó, UBND cấp xã có các trách nhiệm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến thôn, xóm, bản; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn sau khi UBND tỉnh ban hành; thành lập lực lượng thường trực, lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách từng khu vực, đảm bảo việc tiếp nhận thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, để kịp thời xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

 Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán cát tại một bãi tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh.
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán cát tại một bãi tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh hoặc khi nhận được thông tin chỉ đạo từ cơ quan cấp trên; trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo UBND cấp huyện để xử lý. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lập bến bãi tập kết khoáng sản trái phép, xây dựng cơ sở tuyển quặng trái phép; sử dụng công cụ, phương tiện máy móc hoặc vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chính đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh khi để xẩy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài (theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 17 Nghị định số158/2016/NĐ-CP,ngày 29-11-2016 của Chính phủ) hoặc nhận được thông tin phản ánh về khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra nhưng không có biện pháp giải quyết hoặc cố tình chậm trễ trong việc kiểm tra xử lý.

UBND cấp huyện có các trách nhiệm: Triển khai Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản trên địa bàn huyện. Thành lập lực lượng thường trực, lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn xã, đảm bảo việc tiếp nhận thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, để kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được tin báo xẩy ra trên địa bàn. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành liên quan trong quá trình các sở ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn hoặc các nhiệm vụ định kỳ, đột xuất được UBND tỉnh giao. Địa phương nào không phối hợp hoặc phối hợp mang tính hình thức, các sở ngành có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Bùi Thành

 

,