.

Lệ Thủy: Tập trung chỉ đạo hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

.
09:26, Thứ Năm, 03/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐND và UBND huyện, Phòng TNMT và UBND các xã, thị trấn.

Trong quý I năm 2018, 4 xã Lộc Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Hoa Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô với tổng số tiền 9,07 tỷ đồng. Trong tháng 4, có 5 xã: Phong Thủy, Ngư Thủy Nam, Dương Thủy, Hồng Thủy, Sen Thủy tổ chức đấu giá 64 lô đất, tổng giá trị khởi điểm 4,7 tỷ đồng.

Hình thức giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khai thác, huy động vốn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các công trình phúc lợi, cải thiện môi trường, đáp ứng một phần nhu cầu đầu tư phát triển, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đình Hoàng
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

 


 

,