.

Bố Trạch: 487 trang trại đạt tiêu chí về quy mô sản xuất và giá trị hàng hóa

.
15:48, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với những lợi thế sẵn có, huyện Bố Trạch tập trung phát triển kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, toàn huyện có 487 trang trại với diện tích đất sử dụng khoảng 2.170 ha, đạt hai tiêu chí về quy mô sản xuất và giá trị hàng hóa, trong đó, có 11 trang trại trồng cây lâu năm và hàng năm, 85 trang trại chăn nuôi, 33 trang trại nuôi trồng thủy sản và 358 trang trại tổng hợp.

Giá trị thu từ các trang trại đạt khoảng 437 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.500 lao động. Kinh tế trang trại phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực, vùng miền. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, như: vùng cây công nghiệp, cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia cầm và vùng nuôi trồng thủy sản…

Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)

 

 

,