.

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu quý I đạt 227,6 triệu USD

.
08:13, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cục Hải quan Quảng Bình cho biết, trong quý I-2018, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu đều tăng cả về lượng tờ khai, trọng lượng và kim ngạch hàng hóa. Đặc biệt, kim ngạch hàng hoá XNK quý I đạt 227,6 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Làm thủ tục hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trước khi xuất nhập khẩu hàng hóa.
Làm thủ tục hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trước khi XNK hàng hóa.

Cụ thể, tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là 4.991 tờ khai, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trọng  lượng hàng hoá XNK đạt 931,7 nghìn tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch hàng hoá XNK đạt 227,6 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Các mặt hàng XNK chủ yếu là trái cây, dăm gỗ, trâu bò, quặng, vật liệu xây dựng, clinker, sản phẩm gia công, nguyên phụ liệu các loại dùng để sản xuất gạch men, máy móc thiết bị đầu tư, nguyên liệu sản xuất hàng gia công…

Ngoài ra, công tác thu ngân sách cũng đạt kết quả khả quan, tính đến ngày 31-3, Cục Hải quan đã thu được 54,396 tỷ đồng, đạt 42% so với chỉ tiêu giao.

Lan Chi


                                                                                                                                               

,