.

Xã Đức Trạch: Đóng mới 20 tàu công suất lớn

.
10:58, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhờ môi trường biển đã an toàn và nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời từ các cấp ngành, bà con ngư dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đã đầu tư đóng mới thêm nhiều tàu công suất lớn để vươn khơi bám biển.

Năm 2017, xã Đức Trạch nâng số tàu công suất lớn toàn xã lên 220 chiếc.
Năm 2017, xã Đức Trạch nâng số tàu công suất lớn toàn xã lên 220 chiếc.

Trong năm 2017, toàn xã Đức Trạch đã đầu tư đóng mới 20 tàu công suất từ 500CV trở lên, đưa số tàu công suất lớn của toàn xã lên 220 chiếc. Các tổ hợp tác đánh bắt trên biển có sự phối hợp, hỗ trợ tốt, góp phần nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn khi khai thác.

Công tác đánh bắt đã phục hồi và có bước phát triển sau sự cố môi trường biển. Nhờ vậy, tổng sản lượng đánh bắt toàn xã đạt 11.677 tấn, đạt 130% kế hoạch, bằng 55% tổng sản lượng đánh bắt của toàn huyện.

Việc đánh bắt thủy sản tăng mạnh sau sự cố môi trường biển là tín hiệu đáng mừng và là cơ sở để xã Đức Trạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2018.

Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)
 

,