.

Thuyên chuyển, sắp xếp giáo viên theo hướng tạo điều kiện công tác gần nhà để ổn định cuộc sống

.
20:07, Thứ Ba, 10/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-8, thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình cho biết, bắt đầu từ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, Sở đã thống nhất thực hiện chủ trương sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo hướng tạo điều kiện công tác gần nhà để ổn định cuộc sống lâu dài.
 Kể từ năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT Quảng Bình thực hiện nền nếp việc thuyên chuyển, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng tạo điều kiện công tác gần nhà, ổn định cuộc sống lâu dài.
Kể từ năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT Quảng Bình thực hiện nền nếp việc thuyên chuyển, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng tạo điều kiện công tác gần nhà, ổn định cuộc sống lâu dài.
Theo đó, từ giữa tháng 5-2021, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc yêu cầu quán triệt chủ trương của Sở đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị rà soát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để lập danh sách báo cáo cho Sở.
 
Trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của 238 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, sau khi làm việc với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc, đồng thời xem xét, rà soát theo các tiêu chuẩn cụ thể, ngày 10-8-2021, Sở GD-ĐT đã có văn bản thông báo việc thống nhất thuyên chuyển, điều động 26 giáo viên trong năm học 2021-2022.
Được thuyên chuyển, sắp xếp công tác ở gần nhà để ổn định cuộc sống gia đình là mong muốn, nguyện vọng của rất nhiều cán bộ, giáo viên.
Được thuyên chuyển, sắp xếp công tác ở gần nhà để ổn định cuộc sống gia đình là mong muốn, nguyện vọng của rất nhiều cán bộ, giáo viên.
Giám đốc Sở GD-ĐT Đặng Ngọc Tuấn cho biết, nhằm cân đối biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành, trên cơ sở biên chế được giao của các đơn vị trực thuộc và nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở thống nhất thực hiện nền nếp việc sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bắt đầu từ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.
 
Việc làm này thiết thực tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được công tác gần nhà, ổn định cuộc sống lâu dài.
 
A.T
 
 
,