.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018):

UBKT Huyện ủy Quảng Trạch: Chú trọng công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm

.
10:10, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện bảo đảm các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được cấp ủy huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xác định là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

Hằng năm các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới được tập trung chú trọng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Từ năm 2016 đến tháng 6-2018, UBKT hai cấp huyện Quảng Trạch đã kiểm tra 6 tổ chức đảng và 24 đảng viên, trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 tổ chức đảng và 21 đảng viên; đã kết luận 4 tổ chức đảng, 12 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, xử lý kỷ luật theo quy định, đồng thời kiến nghị các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội xử lý đồng bộ về chính quyền, đoàn thể.

Việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ thực tiễn hoạt động, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã rút ra một số kinh nghiệm qua quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm như sau:

Một là, cấp ủy và UBKT hai cấp phải xác định nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong đó sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy và UBKT hai cấp là yếu tố tiên quyết.

Hai là, thường xuyên, chủ động khảo sát nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, uốn nắn, chỉ đạo xử lý các vấn đề khi mới manh nha, có dấu hiệu làm sai trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước không để xảy ra rồi mới kiểm tra.

Đồng thời, khảo sát kỹ các nguồn cung cấp thông tin để làm căn cứ xác định nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xác định trúng và đúng nội dung nhằm bảo đảm thực hiện cuộc kiểm tra có hiệu quả cao; tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề nhạy cảm, các nguyên tắc tổ chức của Đảng mà cán bộ, đảng viên dễ phát sinh những tiêu cực, sai phạm.

Ba là, thực hiện quy trình kiểm tra phải bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, việc thẩm tra, xác minh nội dung kiểm tra phải phản ánh đúng bản chất sự việc là một trong những vấn đề mấu chốt trong quá trình xem xét, kết luận nội dung bảo đảm tính chính xác, khách quan, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm nội dung kiểm tra để đối tượng được kiểm tra nhận thức một cách nghiêm túc, tâm phục, khẩu phục và tự nhận hình thức kỷ luật (nếu khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kỷ luật).

Bốn là, thường xuyên chủ động tranh thủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và ý kiến về chuyên môn của UBKT Tỉnh ủy, phòng nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy; trưng cầu giám định các cơ quan chuyên môn đối với các nội dung khó, phức tạp mà việc thẩm tra, xác minh của UBKT không đủ cơ sở để kết luận (nếu thấy cần thiết).

Năm là, đối với cán bộ kiểm tra phải không ngại khó khăn, va chạm, nể năng, né trách, trách nhiệm, tận tụy, công tâm, khách quan, trung thực, thường xuyên tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị, có phương pháp khoa học, thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp; chủ động trong tự học, tự nghiêm cứu, nắm bắt thông tin để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; làm tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận đối với tổ các chức đảng, đảng viên được kiểm tra nhằm phát huy tốt tính tự giác, phối hợp, ý thức tự phê bình và phê bình trong quá trình kiểm tra làm góp phần thực hiện có kết cao trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Hoàng Trọng Kim
(Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Trạch)
 

,
 • TP. Đồng Hới: Thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm công khai, minh bạch

  (QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 23-3-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", TP. Đồng Hới đã rà soát, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn và xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  09/10/2018
  .
 • Đảng bộ xã Tân Thủy: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

  (QBĐT) - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

  09/10/2018
  .
 • Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

  (QBĐT) - Công tác dân vận chính quyền (DVCQ) có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ngày 26-10-2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  09/10/2018
  .
 • Hội nghị Trung ương 8: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vững chắc và đồng bộ

  Diễn ra từ ngày 2 đến 6-10, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  08/10/2018
  .
 • Đề án 85: Đồng hành cùng người nghèo vùng thiên tai

  (QBĐT) - Ngày 15-8-2016, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và ban hành Đề án số 85/ĐA-BTT về "Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018" (Đề án 85).

  08/10/2018
  .
 • Điểm tựa vững chãi của người nghèo

  (QBĐT) - Đã thành thông lệ, tháng 10 hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh lại triển khai tháng cao điểm "Vì người nghèo".

  08/10/2018
  .
 • Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Thanh Trì

  Đúng 13 giờ ngày 7-10-2018, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

  07/10/2018
  .
 • Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

  Sáng 7-10, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

  07/10/2018
  .