.

Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

.
10:09, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác dân vận chính quyền (DVCQ) có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ngày 26-10-2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, việc đánh giá công tác dân vận qua các tiêu chí đã góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND, việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác DVCQ dựa trên 10 tiêu chí. Mỗi tiêu chí quy định một hoặc nhiều nội dung công việc liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác DVCQ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và được đánh giá theo thang điểm tối đa là 10 điểm.

Tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, chấm điểm phân loại theo các mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Việc đánh giá, phân loại công tác DVCQ sẽ đánh giá một cách toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh... tại địa bàn theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Túc, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế, Sở Nội Vụ cho biết, ngay sau khi Quyết định số 3367/QĐ-UBND được ban hành, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã bám sát 10 tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá về công tác dân vận để triển khai thực hiện.

Công tác tiếp dân, giải quyết thắc mắc của người dân luôn được các cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả.
Công tác tiếp dân, giải quyết thắc mắc của người dân luôn được các cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền đều xác định việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác DVCQ là một trong những cơ sở để xem xét thi đua của cơ quan, đơn vị. Nhiều tiêu chí được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt như: Việc tổ chức triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 13-1-2014 của UBND tỉnh về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DVCQ trong tình hình mới.

Trong năm 2016 có rất ít cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện công tác DVCQ nhưng đến đầu năm 2018, đã có 11/22 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và 5/8 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác DVCQ và xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dân vận hàng năm.

Tiêu chí số 3 về tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng thu nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá cao về chỉ số CCHC, trong đó có những đơn vị 4 năm liên tiếp giữ vững các vị trí dẫn đầu về chỉ số CCHC như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư Pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội Vụ…

Bên cạnh đó, thực hiện tiêu chí số 7, chính quyền các cấp đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực xã hội và phát huy được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo số liệu thống kê từ Sở Nội vụ, hiện tại có 159/159 xã, phường, thị trấn, 4 huyện và 9 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh tham gia đánh giá phân loại theo các tiêu chí. Trong đó, số xã, phường, thị trấn được đánh giá hoàn thành xuất sắc cả 10 tiêu chí chiếm 44%, hoàn thành tốt chiếm 39% và 17% hoàn thành.

Có thể khẳng định, qua thực hiện Quyết định số 3367/QĐ-UBND, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở về công tác dân vận, về trách nhiệm phục vụ nhân dân đã có chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ ngày càng được nâng cao.

Cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã từng bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước phát huy vai trò, quyền làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đánh giá công tác DVCQ theo các tiêu chí còn gặp không ít khó khăn: một số địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Quá trình đánh giá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa thực chất. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận, coi nhẹ và chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận…

Thời gian tới, để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát nội dung các tiêu chí đánh giá để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

UBND các cấp, các sở ngành, cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ dân vận trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại và tổ chức thực hiện công tác DVCQ, từ đó đề ra những biện pháp nhằm phát huy những nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

L.Chi
 

,
 • Đảng bộ xã Tân Thủy: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

  (QBĐT) - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

  09/10/2018
  .
 • TP. Đồng Hới: Thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm công khai, minh bạch

  (QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 23-3-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", TP. Đồng Hới đã rà soát, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn và xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  09/10/2018
  .
 • Đề án 85: Đồng hành cùng người nghèo vùng thiên tai

  (QBĐT) - Ngày 15-8-2016, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và ban hành Đề án số 85/ĐA-BTT về "Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018" (Đề án 85).

  08/10/2018
  .
 • Điểm tựa vững chãi của người nghèo

  (QBĐT) - Đã thành thông lệ, tháng 10 hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh lại triển khai tháng cao điểm "Vì người nghèo".

  08/10/2018
  .
 • Hội nghị Trung ương 8: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vững chắc và đồng bộ

  Diễn ra từ ngày 2 đến 6-10, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  08/10/2018
  .
 • Hội nghị Trung ương hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

  Từ ngày 2 đến 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.

  07/10/2018
  .
 • Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Thanh Trì

  Đúng 13 giờ ngày 7-10-2018, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

  07/10/2018
  .
 • Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

  Sáng 7-10, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

  07/10/2018
  .