.

Xây dựng xứ, họ đạo bình yên

.
09:29, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Mặc dù đồng bào công giáo chỉ chiếm tỷ lệ 13,3% toàn xã, thế nhưng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hòa Trạch (Bố Trạch) vẫn luôn xác định công tác xây dựng “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của mỗi người dân, đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Hòa Trạch là một xã vùng gò đồi nằm phía tây huyện Bố Trạch. Xã có 1.520 hộ, 4.870 khẩu, được phân bố ở 8 thôn, trong đó 3 thôn có đồng bào công giáo với 166 hộ và 650 khẩu và 1 xứ, 3 họ, 1 nhà thờ.  Thời gian qua, nhất là sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, Hòa Trạch chưa xảy ra vụ tu tập, gây mất trật tự an toàn nào.

Tuy nhiên, gần đây, trên địa bàn xã đã có một số cá nhân lợi dụng chính sách, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta quy định để tiến hành xây dựng cơ sở thờ tự trái phép và hoạt động thờ cúng khi chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương.

Trước tình hình này, để bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, bên cạnh việc tuyên truyền và kịp thời có các biện pháp ngăn chặn hoạt động thờ cúng trái phép trên, Đảng bộ xã Hòa Trạch đã xây dựng mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”.

Mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” giúp đồng bào công giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.
Mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” giúp đồng bào công giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Trương Hải Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Trạch cho biết: Trước tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định việc xây dựng mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người dân, đồng bào công giáo trong toàn xã nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình đối với quê hương, đồng thời động viên bà con công giáo “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Sống và làm việc theo phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Kính chúa yêu nước”, tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an ninh. Mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” đã được triển khai thực hiện ở thôn Sen bắt đầu từ tháng 7 năm 2017.

Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Chủ tịch Mặt  trận xã Hòa Trạch cho hay: Sau khi có kế hoạch thực hiện mô hình, Mặt trận xã Hòa Trạch đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”.

Ở các khu dân cư của thôn,  Mặt trận xã đã chỉ đạo thành lập Ban vận động và thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ với bà con giáo dân để tuyên truyền, vận động ký cam kết và thực hiện các nội dung của mô hình, như: vận động nhân dân, giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Sau một thời gian triển khai, mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” ở thôn Sen đã tạo được những chuyển biến tích cực. Bà con giáo dân đã đoàn kết, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và không tham gia các hoạt động tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn cũng diễn ra bình thường, trong khuôn khổ cho phép.

Bên cạnh đó, mô hình đã giúp nhân dân và bà con giáo dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, không ngừng nâng cao đời sống. Nhờ vậy, hộ nghèo toàn xã đã giảm từ 28 hộ (tháng 7 năm 2017) đến nay chỉ còn 20 hộ.

"Với những thành công từ việc triển khai mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” ở thôn Sen, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng và triển khai thực hiện ở 2 thôn có đông đồng bào giáo dân là thôn Bàng và thôn Kéc.

Hy vọng, việc triển khai sâu, rộng mô hình này đến các thôn trong xã sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của mỗi giáo dân, mỗi gia đình, mỗi xứ, họ cùng đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước mà địa phương đã đề ra”, đồng chí Trương Hải Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Trạch cho biết thêm.

Đ.N


 

,