.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

.
08:23, Thứ Năm, 01/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 15-10-2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả khả quan.

Thực tế cho thấy, thông qua việc quán triệt nội dung Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản, chỉ thị có liên quan, tập thể cán bộ, đảng viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; đồng thời xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua đó giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin và cổ vũ phong trào cách mạng của địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để công tác quản lý, nắm tình hình hoạt động của đội ngũ  báo cáo viên Tỉnh ủy đi vào nền nếp và có hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động, cấp thẻ cho báo cáo viên Tỉnh uỷ.

Ở các đảng bộ trực thuộc, ban tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã tham mưu cho cấp uỷ thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp huyện đến các cơ sở đảng. Số lượng báo cáo viên ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tuyên truyền viên ở các cơ sở được bảo đảm đúng quy định. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy có 50 đồng chí; báo cáo viên các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có 362 đồng chí; báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, phường, thị trấn là 3.851 đồng chí.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở.

Thống kê trong 10 năm qua cho thấy, ở cấp tỉnh đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 47 báo cáo viên Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mở được 38 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.209 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Đảng bộ tỉnh đã bảo đảm về tiêu chuẩn.

Riêng đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy có 50/50 đồng chí có trình độ lý luận cao cấp và cử nhân chính trị, 100% có trình độ từ đại học trở lên. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, tính chiến đấu và ý thức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn.

Cũng theo đồng chí Cao Văn Định, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì nghiêm việc tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy theo định kỳ hàng tháng. Nội dung thông tin của các kỳ hội nghị tập trung vào các chủ đề lớn, trong đó nổi bật là các chuyên đề về tình hình thời sự quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; kết quả các hội nghị của Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn; các điển hình tiên tiến; tình hình an ninh chính trị;... Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức được 110 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy với 5.313 lượt báo cáo viên tham gia.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để đổi mới hình thức tổ chức và làm phong phú thêm nội dung báo cáo tại các hội nghị, ngoài các nội dung thông tin thời sự, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền về truyền thống, kết quả hoạt động của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh để kết hợp tuyên truyền một số chuyên đề chuyên sâu, tuyên truyền các luật, Bộ luật mới, truyền thống của các ngành, công tác bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới; biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, từ năm 2011, các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy đã áp dụng công cụ hỗ trợ như máy chiếu, màn hình làm tăng sự phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên.

Trên cơ sở tiếp thu nội dung thông tin tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai báo cáo tại đơn vị mình, chuyển tải thông tin kịp thời đến từng cơ sở, giúp cho cơ sở nắm được nguồn thông tin chính thống, đúng định hướng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thống kê từ năm 2007 đến nay, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh uỷ đã báo cáo 4.658 buổi với 791.295 lượt người nghe tại các hội nghị báo cáo viên ở huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức tốt hoạt động báo cáo viên như Thành ủy Đồng Hới, Huyện ủy các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh...

Mặt khác, các báo cáo viên Tỉnh uỷ chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, báo cáo kịp thời với cấp uỷ đảng giúp cho lãnh đạo kịp thời giải quyết tình hình, định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng ở cơ sở.

Thành phố Đồng Hới được đánh giá là địa phương làm tốt công tác tuyên truyền miệng ở tỉnh ta. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho biết: Từ nhiều năm qua, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã được Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị mà cách thức tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở có những cách làm khác nhau. Có đảng bộ xã, phường 3 tháng tổ chức 1 lần để đảng viên nghe thời sự; có xã, phường hàng tháng tổ chức trực báo bí thư chi bộ lồng ghép nội dung thời sự để về triển khai tại hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng. Thống kê bình quân mỗi năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của Thành ủy Đồng Hới tổ chức hơn 4.000 buổi với 36.000 lượt người nghe.

Nguyễn Hoàng


 

,