.

Hội CCB Quảng Ninh: Đẩy mạnh xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

.
07:57, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong năm 2017, các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động CCB hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giữ gìn TTATXH ở cơ sở; đồng thời tiếp tục củng cố các tổ an ninh, hòa giải, các mô hình "Một xây ba giữ", "Tổ liên gia tự quản" "Mỗi hội viên CCB là 1 công an viên".

Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của các tổ an ninh, hòa giải và các mô hình ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Trong năm, Hội CCB toàn huyện đã hòa giải 35 vụ việc thành công; cung cấp 61 nguồn tin có giá trị để công an xử lý; phối hợp với công an và các ban, ngành giải quyết 24 vụ tai nạn giao thông; phối hợp với công an xã, huyện làm tốt việc bảo vệ an ninh học đường...

Các CCB huyện Quảng Ninh tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở.
Các CCB huyện Quảng Ninh tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở.

Hội đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và các hoạt động tôn giáo tại các địa phương, vận động hội viên và nhân dân theo đạo hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng kích động lôi kéo vi phạm pháp luật, thực hiện "Sống tốt đời đẹp đạo".

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Hội CCB huyện tiếp tục chủ động nắm tình hình chính trị, tư tưởng của hội viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống xấu nảy sinh, nhất là định hướng tư tưởng, dư luận của nhân dân về việc giải quyết đền bù do sự cố môi trường biển; tiếp tục phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân xã Hải Ninh thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho Tập đoàn FLC xây dựng các hạng mục công trình đúng tiến độ.

H.Tr 

,