.

Toàn tỉnh tiếp 65 lượt đoàn công dân

.
11:19, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh tiếp 65 lượt đoàn công dân (mỗi lượt đoàn có từ 4 người trở lên), giảm 77 lượt so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 10 lượt đoàn công dân (366 người), Lệ Thuỷ tiếp 3 lượt đoàn (37 người), Quảng Ninh 6 lượt đoàn (27 người), TP. Đồng Hới 1 lượt đoàn (23 người), Bố Trạch 4 lượt đoàn (23 người), thị xã Ba Đồn 12 lượt đoàn (722 người), Quảng Trạch 27 lượt đoàn (348 người), Tuyên Hoá 1 lượt đoàn (27 người) và Minh Hoá 1 lượt đoàn (5 người).

Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trực tiếp xem xét, hướng dẫn, giải thích và trả lời cho công dân, đồng thời giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

H.Chi
 

,