Nhớ lời mẹ ru!

  • 07:16 | Thứ Sáu, 08/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Con tìm giữa cõi vô biên
Có lời ru mẹ trong miền ca dao
Con ngồi nhặt nhạnh cù lao
Tóc bao sợi bạc mẹ bao nhọc nhằn
 
Lời ru xưa mẹ gieo vần
Gieo câu lục bát tảo tần nuôi con
Tiếng gà gáy sáng đổ dồn
Ngọt lời ru mẹ cho con giấc nồng
 
Mẹ nghiêng vai gánh gió đồng
Chân trần lấm đất, áo nồng phèn chua
Lời ru mẹ vẳng câu hò
Gõ vào phách nhịp cánh cò bay la
 
Mồ hôi thấm đẫm lời ca
Mặn nồng tiếng mẹ diết da chiêm mùa
Lời ru mẹ dệt ước mơ
Con xin giữ trọn lời ru mẹ hiền!
Nguyễn Đại Duẫn

tin liên quan