icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra (*)

  • 20:23 | Thứ Tư, 13/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có bài phát biểu, Báo Quảng Bình điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.
Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương,
 
Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh,
 
Kính thưa Tỉnh ủy và toàn thể các đồng chí,
 
Sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và trong một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
 
Các đồng chí Tỉnh ủy viên và đại biểu dự hội nghị đã đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, phân tích làm rõ thêm những thành quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua. Tỉnh ủy nhất trí cao với các nội dung trình hội nghị và những nhiệm vụ, giải pháp lớn, trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ đại hội.
 
Trước khi kết thúc hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin kết luận và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
 
I. Đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được triển khai trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chúng ta đã từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội và 4 khâu đột phá của nhiệm kỳ bước đầu đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng Đảng cơ bản đạt và dự báo đạt mục tiêu của nhiệm kỳ.
 hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
1. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
 
(1) Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác đối ngoại; tập trung các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề thực tiễn đặt ra, như: Khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2020; chủ động phòng, chống, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong và sau đại dịch; đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; (thúc đẩy phát triển du lịch; tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan trong thực hiện các dự án trọng điểm; hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khắc phục một số khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, giảm nghèo, an sinh xã hội…)
 
(2) Tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Lễ báo công dâng Bác và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên... được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
(3) Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng, như: Chuyển đổi số; phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi; giảm nghèo bền vững; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở..., sắp tới là nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị Ba Đồn.
 
(4) Cấp ủy các cấp phối hợp, tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương với nhiều đổi mới; kịp thời ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
(5) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
 
Nhiều đề án mới về công tác cán bộ được xây dựng và triển khai hiệu quả, tạo được chuyển biến trong thực tiễn, như: Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử...
 
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.
 
Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hoạt động tích cực, tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự.Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.
 
2. Về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác đối ngoại
 
(1) Kinh tế cơ bản ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 11/15 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH dự kiến sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có 3/15 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
 
(2) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất tăng bình quân 3,07%/năm.
 
(3) Sản xuất công nghiệp có những chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9%/năm.
 
(4) Công tác xúc tiến đầu tư, quy hoạch được tiến hành sáng tạo, đổi mới. Đã tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh năm 2021, tại TP. Hồ Chí Minh năm 2022 và hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2023 tại Hà Nội.
 
(5) Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với thương hiệu “Du lịch Quảng Bình” an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
 
(6) Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung huy động và sử dụng các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
 
(7) Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm. Mạng lưới cơ sở giáo dục được rà soát, sắp xếp cơ bản phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
 
(8) Công tác chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt với 3 trụ cột chính là xã hội số, kinh tế số và chính quyền số.
 
(9) Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, tinh nhuệ; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng; triệt phá nhiều vụ án lớn và là lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.
 
(10) Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tăng cường ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân với một số địa phương, tổ chức của các nước, như: Cuba, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, ASEAN, châu Âu. Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào; kịp thời hỗ trợ nước bạn về y tế, giáo dục, nhất là thời điểm thiên tai, dịch bệnh.
 
Thưa toàn thể hội nghị!
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng. Có được những kết quả đó là do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá đúng, trúng, đã được thực tế chứng minh là phù hợp; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua góp phần tạo đà, tạo thế và động lực mới, khí thế mới để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
 
Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong từng lĩnh vực công tác, tập trung ở một số vấn đề sau:
 
- Một số cấp ủy lãnh đạo việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa sát thực tiễn. Một số khâu trong công tác cán bộ chuyển biến chưa mạnh; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm bước đầu có chuyển biến nhưng thực hiện còn nhiều khó khăn; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị có lúc chưa đồng bộ.
 
- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, điều hành của chính quyền có việc còn thiếu nhạy bén, chủ động, quyết liệt; sự phối hợp của các cơ quan trong xử lý các vấn đề liên ngành chưa đồng bộ, hiệu quả. Vẫn còn có cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý sợ trách nhiệm, né tránh, làm việc đùn đẩy, ngại đột phá vì mục tiêu chung…, tạo ra những rào cản lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.
 
- Trong KT-XH, có 4 chỉ tiêu dự kiến khó đạt mục tiêu đề ra, gồm: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP); (2) Thu ngân sách; (3) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; (4) Xây dựng nông thôn mới.
 
- Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu hàng hóa chưa phát triển mạnh. Công nghiệp tăng trưởng chậm; chưa có nhiều dự án công nghiệp mới có quy mô và giá trị lớn đi vào hoạt động để tạo động lực thúc đẩy phát triển…
 
- Tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; còn vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi đất rừng, bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch...
 
- Khó khăn trong lĩnh vực giáo dục chậm được khắc phục, như: tình trạng thiếu giáo viên, chất lượng giáo dục đại trà còn hạn chế… Quản lý thông tin trên báo điện tử, theo dõi thông tin xấu, độc còn nhiều bất cập. Các chỉ số về cải cách hành chính chậm được cải thiện. An ninh, trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo một số nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
Kính thưa các đồng chí!
 
II. Về nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình sẽ còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19, những bất ổn về chính trị trên thế giới; thị trường hàng hóa, bất động sản nhiều biến động sẽ còn kéo dài sang các năm tiếp theo; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp,… tác động tiêu cực đến KT-XH của tỉnh, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đề ra.
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ, phấn đấu “đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ” là một thử thách rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải phấn đấu quyết liệt, với một quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định. Đồng thời, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
 
(1) Về công các xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
 
- Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện 4 khâu đột phá giai đoạn 2021-2025.
 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
- Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng bố trí cán bộ theo đúng năng lực, sở trường; mạnh dạn đề bạt cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ có sáng kiến, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn; thay thế những cán bộ thiếu trách nhiệm, năng lực yếu. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm công tác phát triển đảng viên.
 
- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng kiểm tra công tác cán bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; các địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực...
 
- Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt biện pháp bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng.
 
- Thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; nắm chắc tình hình ở các địa bàn, nhất là ở vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng triển khai các chương trình, dự án để vận động, kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân.
 
- Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực, hiệu quả, vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
(2) Về phát triển KT-XH
 
- Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Quốc hội, Chính phủ về phát triển KT-XH; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các ngành, lĩnh vực quan trọng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
- Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy phát triển kinh tế biển và các ngành dịch vụ biển; chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bảo đảm tính bền vững, hạn chế, khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
 
- Triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất công nghiệp, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư; chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy tăng thu ngân sách.
 
- Thực hiện bứt phá, sáng tạo các giải pháp kích cầu du lịch; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch; tập trung phát triển các loại hình sản phẩm mới, giảm ảnh hưởng của tính thời vụ. Triển khai nhanh các thủ tục pháp lý để xây dựng tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; chỉnh trang khu vực hồ Bàu Tró...
 
- Tăng cường thu hút đầu tư xã hội nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng đất rừng… để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm (như: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình; Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cơ sở 2...); nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới; phối hợp thúc đẩy dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet tại biên giới Quảng Bình-Savannakhet.
 
- Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng hiệu quả, khả thi, tập trung thu hút các dự án đầu tư có chất lượng. Thực hiện đúng các cam kết của tỉnh với nhà đầu tư; triển khai tích cực các giải pháp nâng cao các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
 
- Thực hiện các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Rà soát các khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo mặt bằng sạch, xã hội hóa đầu tư đồng bộ hạ tầng.
 
- Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý. Khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý còn tồn đọng đối với dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí thể thao của Tập đoàn FLC; phối hợp với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.
 
- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khẩn trương rà soát các công trình hồ, đập, đê, kè xuống cấp, các khu vực dân cư mất an toàn… để có phương án bảo đảm trong mùa mưa lũ; kiểm tra các khâu còn yếu, thiếu trong phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời bổ sung, giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai.
 
- Thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội; chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với giáo viên; thực hiện ngay việc hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; đồng thời có giải pháp căn cơ, lâu dài trong xây dựng đội ngũ nhà giáo. Trường đại học Quảng Bình, các trường cao đẳng nghề cần nâng cao tính chủ động, có kế hoạch dài hạn trong công tác tuyển sinh; tăng cường liên kết đào tạo bằng nhiều hình thức, nâng cao chất lượng dạy và học, kỹ năng thực hành. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ. Quan tâm đến an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cải thiện các chỉ số cải cách hành chính; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tích cực tuyên truyền và chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.
 
(3) Tăng cường quốc phòng-an ninh, mở rộng đối ngoại
 
- Nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng các địa bàn có vấn đề nổi lên. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật… để kích động người dân, làm bất ổn tình hình an ninh trật tự.
 
- Chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương, các quốc gia phát triển, quốc gia truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đối ngoại nhân dân. Tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các nước trong khu vực và quốc tế.
 
Thưa toàn thể hội nghị!
 
Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất quyết liệt của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội, trước hết là vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành có mặt trong hội nghị hôm nay.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị; trăn trở, suy nghĩ, tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
(*) Đầu đề do Báo Quảng Bình rút trong bài phát biểu
 

tin liên quan

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(QBĐT) - Chiều nay, 13/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

(QBĐT) - Sáng nay, 13/9, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì đã giám sát tại huyện Bố Trạch. 

Công điện khẩn của Thủ tướng về vụ cháy nhà dân tại quận Thanh Xuân

Sáng 13/ 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 796/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.