Kết thúc thời gian áp dụng Chỉ thị 16 tại xã Duy Ninh (Quảng Ninh)

  • 21:02 | Thứ Hai, 13/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 12-9-2021, đổng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2933/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Nội dung như sau:

Baoquangbinh.vn