.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày tựu trường

.
05:57, Thứ Ba, 17/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-8-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1562/UBND-NCVX về việc tổ chức tựu trường năm học 2021-2022. Nội dung như sau:

Baoquangbinh.vn 

,