.

Giải quyết 392/430 tin báo, tố giác tội phạm

.
09:06, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2018, Viện Kiểm sát 2 cấp đã giải quyết 430 tin báo, tố giác tội phạm (tăng 12 tin so với cùng kỳ năm 2017), trong đó đã giải quyết 392 tin báo, đạt tỷ lệ 91,1% .
Viện Kiểm sát huyện Quảng Ninh kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm tại cơ quan Điều tra, Công an huyện Quảng Ninh.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm tại cơ quan Điều tra, Công an huyện Quảng Ninh.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, xác định đây là khâu công tác đột phá, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện Kiểm sát 2 cấp tăng cường quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tư pháp; đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Công an-Viện Kiểm sát-Bộ đội Biên phòng-Hải quan-Kiểm lâm trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh, nên đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại các cơ quan điều tra.
 
Trong kỳ, Viện Kiểm sát 2 cấp đã kiểm sát trực tiếp 10 cuộc tại cơ quan Điều tra Công an cấp huyện. Qua kiểm sát đã phát hiện các vi phạm và đã ban hành 10 kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm được chấp nhận.
 
Ngoài ra, qua kiểm sát thường kỳ, Viện Kiểm sát 2 cấp đã ban hành 4 kiến nghị và yêu cầu khởi tố 1 vụ. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tăng 1 cuộc kiểm sát, 2 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2017.
 
D.C.H
 
 
 
,