.

Quảng Bình tập trung thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp

.
08:34, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-10, tin từ Sở Công thương cho biết, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu CNH, HĐH, đạt mức trung bình của toàn quốc về phát triển công nghiệp; trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Và, đến năm 2045, Quảng Bình trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại, vươn lên đạt trên mức trung bình của toàn quốc.

Các dây chuyền may công nghiệp phát triển trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực may công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tham gia vào các chuỗi giá trị.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh sẽ phấn đấu đạt tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 35%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 25%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt 15%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt 40%; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân 10-12%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân 14%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 8%/năm; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 65%; xây dựng hoàn thành 2 khu kinh tế, 8 khu công nghiệp và một số cụm liên kết ngành công nghiệp.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện được mục tiêu này, toàn tỉnh sẽ triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp như: chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghiệp; chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp…

Được biết, các giải pháp phát triển công nghiệp nói trên nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 17-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đưa công nghiệp Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển của nền kinh tế.

Minh Văn
 

,