.

Bố Trạch: Hình thành một số vùng cây ăn quả tập trung có thương hiệu

.
08:31, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thông qua đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi, huyện Bố Trạch đã hỗ trợ 2.370 giống cây ăn quả các loại; bao gồm: cam xã đoài 450 cây, bưởi da xanh 650 cây, chuối tiêu hồng 715 cây, ổi Đài Loan 555 cây. Nhờ đó, từ sau cơn bão số 10 năm 2017, diện tích trồng cây ăn quả ở các vùng gò đồi trên địa bàn huyện Bố Trạch dần được mở rộng.  
Một số hộ dân ở Nông trường Việt Trung mở rộng diện tích trồng cam
Một số hộ dân ở nông trường Việt Trung mở rộng diện tích trồng cam.
Đến nay, diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt 1.046ha, tăng 200 ha so với năm 2015. Nhiều chủng loại cây ăn quả cũng đã đưa vào sản xuất như: bơ, dứa, ổi, cây trồng có múi, thanh long ruột đỏ, mít Thái Lan...
 
Trong đó, cây trồng nhiều như: chuối (465,9ha), cây có múi (153,2ha), ổi (119ha). Có nhiều hộ điển hình trong phát triển diện tích cây ăn quả như: ông Nguyễn Văn Diệm (nông trường Việt Trung) đã trồng 1,5ha bơ và 1ha cam; ông Bế Văn Mai (nông trường Việt Trung) trồng 5ha cam; ông Trần Thế Phương (Hưng Trạch) trồng 2ha cam; ông Dương Đức Toàn (Hòa Trạch) trồng 2ha cam... 
 
Bước đầu trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng cây ăn quả tập trung có thương hiệu như: ổi Hòa Trạch, Hưng Trạch; chuối Hưng Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch...
 
Hương Trà
 
                                                                                       
 
,