.

Bố Trạch: Có 14 chuỗi liên kết sản xuất được UBND tỉnh phê duyệt

.
08:32, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Căn cứ vào danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020, huyện Bố Trạch có 14 chuỗi liên kết sản xuất đề xuất được UBND tỉnh phê duyệt.
Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu ở Bố Trạch có hiệu quả kinh tế cao, sẽ được củng cố nâng cấp.
Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu ở Bố Trạch có hiệu quả kinh tế cao, sẽ được củng cố nâng cấp.
Nhằm hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, cung ứng cho thị trường các sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao thu nhập, huyện Bố Trạch đang thực hiện các bước để tiến hành đưa các chuỗi liên kết sản xuất vào thực hiện trong thời gian tới.
 
Cụ thể: chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ cà gai leo ở các xã Xuân Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Phúc Trạch, Lâm Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh và sơ chế sản phẩm hồ tiêu ở các xã Xuân Trạch, Tây Trạch, Hoà Trạch, Phú Định, Nam Trạch, Hưng Trạch, thị trấn nông trường Việt Trung; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thịt lợn sạch ở xã Thanh Trạch; chuỗi liên kết bảo tồn và phát triển gạo bản địa ở các xã Phú Trạch, Vạn Trạch, Thượng Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh tinh dầu sả ở xã Trung Trạch; chuỗi liên kết nuôi trồng và kinh doanh cá trắm sông Son ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột nghệ ở các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu ở các xã  Phú Trạch, Sơn Lộc, Vạn Trạch, Tây Trạch, Hải Trạch; chuỗi liên kết trồng ngô làm thức ăn gia súc ở Nam Trạch, Mỹ Trạch...
 
Ngoài 1 chuỗi giá trị đã có và được củng cố, nâng cấp là chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu, huyện đang xây dựng thêm 13 chuỗi giá trị mới.
 
Hương Trà
 
 
                                                           
 
 
 
,