.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận

.
15:46, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra sáng 9-1.
 
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Năm 2019, các cấp ủy đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận; đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019, quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
 
Đến tháng 10-2019, các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết hơn 21.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 86%. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng đã nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, phát huy vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Ban dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới.
 
Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2020, đồng chí Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác dân vận khéo, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội gắn với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm và nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức.
 
Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu kiện, khiếu nại của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của nhân dân tham gia phát triển đất nước, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Hiền Chi
,